Toon je Talent VMBO #1

Afgelopen week is het Toon je Talent project van start gegaan, hierin maken de tweedejaars leerlingen van het VMBO Maastricht kennis met verschillende culturele instellingen in Maastricht, waaronder Marres. Het is een interdisciplinair project waar niet alleen de beeldende vakken aan bod komen, maar ook muziek dans en theater waarbinnen de leerlingen zelf een keuze maken wat ze willen doen. Het project laat zien hoe echte kunstenaars te werk gaan en geeft de VMBO-ers een kans zelf ook op deze manier iets te maken.

Vanuit Marres ondersteunen we de beelden lessen van een aantal klassen waarbij de leerlingen een ruimte gaan ontwerpen. Dit vanuit de huidige tentoonstelling Dreaming Awake waar kunstenaars op verschillende manieren ook een ruimte hebben ingericht bijvoorbeeld met regenwoudplanten of geluid. De leerlingen mogen echter zelf een keuze maken wat voor soort ruimte hen aanspreekt en gaan nadenken hoe zij deze ruimte kunnen realiseren. Uiteindelijk gaan we proberen om een aantal ruimtes in het echt in de school op ware grootte te maken. Natuurlijk brengen de leerlingen ook een bezoek aan Dreaming Awake in Marres.

Afgelopen woensdag en donderdag ontstonden al de eerste ontwerpen, van zonnige stranden, tot gameruimtes! De tent was mee om de leerlingen een idee te geven van de mogelijkheden.

 

Lees meer over Toon je Talent.

Training the Senses: The Wild

Komende woensdag 21 maart om 19:00 krijgt ons Training the Senses programma een vervolg: een lezing en ervaring door Chris Fitch en Mattijs van de Port bij de de Brandweer. Aansluitend bij onze nieuwe tentoonstelling ‘Dreaming Awake’ verzorgen zij een aanzet tot nadenken over ‘de wildernis’, welke wij aan de ene kant proberen te temmen maar aan de andere kant nodig hebben om ons diepste verlangen naar het ongeremde en onvoorspelbare te stillen.

Wednesday the 21th of March at 7pm our Training the Senses program is heading a new chapter: a reading and experience by Chris Fitch and Mattijs van de Port, at ‘de Brandweer’. Accompanying our new exhibition ‘Dreaming Awake’ they give us a start in reflecting on the subject ‘the wild’. This ‘wild’ is a place we are trying to tame on one side, but we also need it to fullfill our deepest longings towards the oncontrolled and the unexpected. 

De publicatie bij Dreaming Awake/the publication from Dreaming Awake

 

Foto’s gemaakt in de tentoonstelling/Pictures made in the exhibition

 

Chris Fitch is geograaf, schrijver en verhalenverteller, geluidskunstenaar.

Mattijs van de Port is onder andere visueel antropoloog en is werkzaam bij beiden universiteiten van Amsterdam.

Chris Fitch is geographer, writer, storyteller and soundartist.

Mattijs van de Port is visual antrhopologist, and is working a both universities in Amsterdam.

Woensdag 21 maart, 19:00/Wednesday 21th of March, 7pm.

De Brandweer

Capucijnenstraat 21, Maastricht

Tickets (€5,00 regulier, €2,50 studenten)

FB-event

Dreaming Awake jongeren project #4

For english scroll down.

Deze zaterdag was de afsluiting van het project. We hebben samen de film van Marie van Vollenhoven gekeken, hierin was al onze input (dans, schilderij, woord, geluid) verwerkt tot één geheel. Ook zijn we met z’n alle de tentoonstelling in geweest.

The last saturday was de closure of the project. We watched the film made by Marie van vollen together. In this film all our material was put together (dance, painting, words en sounds). We’ve also visited the finished exhibition.

Een aantal reacties van de jongeren met screenshots van de film/Some reactions from the young people and screenshots from the film:

 

‘De tentoonstelling deed me denken aan de plantenkas die we vroeger thuis hadden. Ik realiseerde me daardoor dat ik die sfeer van toen eigenlijk heel erg mis.’

‘The exhibition made me think of the greenhouse we had at home when I was little. By this I realised that I really miss this.’

– Seda

 

1

 

‘Ik was me erg bewust van het geluid dat ontbrak in de expositie op de benedenverdieping. Daardoor was dit regenwoud heel anders als ik het me van thuis herinner.’

‘I was really aware of the fact that there was no sound in the exhibition downstairs. That is why this rainforrest was really different from the one I know from home.’

– Sofia Vargas

 

2

 

‘Mijn zintuigen werden gescheiden.’

‘My senses were seperated.’

– Sophia Abdi

 

3

 

‘Ik vond het fijn om met het zand te spelen, ik liet het door mijn handen glijden en dacht aan het strand.’

‘I really liked to play with the sand, I let it run trough my fingers en it reminded me to the beach.’

– Rame

 

4

 

De complete film/ the complete movie.

Dreaming Awake Jongeren project #3

Lees onze eerdere posts over dit project hier en hier. Bij beiden zijn nu ook filmpjes toegevoegd van het schilderen en het dansen!

Afgelopen zaterdag waren er weer drie workshops te volgen. We komen al steeds dichter bij het eindproduct! Voor een video van deze zaterdag, scroll naar beneden.

Read our posts about this project from before here and here. Both posts have now videos added where you can see how we painted and danced. 

Last saturday there were again three workshops. All the little parts we made are coming together more and more, to become one endproduct! For a video from this saterday, scroll down.

 

Workshop 1: Marie van Vollenhoven

Bij deze workshop werd er geoefend met het samenbrengen van eerder gemaakte beelden, geluid en kon hier overheen getekend worden. Hiervoor gebruikten we VJ-programma’s.

In this workshop we practised to bring our paintings and sounds together with a VJ-program. We could even draw over them.

This slideshow requires JavaScript.

 

Workshop 2: over de zintuigen/about the senses

In deze workshop gingen we opnieuw aan de slag om onze ruik, hoor en tastzin aan te wakkeren.

In this workshop we tried again to use our smelling, hearing and feeling sense more. 

 

Workshop 3: abstracte video’s van de tuin/abstract videos from the garden

Bij deze workshop maakten we in de tuin filmpjes van de planten en de natuur die later ook gebruikt kunnen worden in het eindproduct. Door de camera op een bepaalde manier te bewegen en van heel dichtbij te filmen werden de planten tot abstracte (onherkenbare) structuren.

This workshop we tried to film the plants and nature in the garden, these video’s are also used for the endproduct. By moving the camera in a certain way and filming from very close the plants became an abstract (unrecognisable) structure. 

 

Alle foto’s en filmpjes in deze blogpost zijn gemaakt door redacteuren van deze blog: Sterre, Marie, Sophia en Jolle. Daarnaast zijn sommige gemaakt door de andere jongeren tijdens the workshops.

All the photos en videos in this blogpost are made by the editors of this blog: Sterre, Marie, Sophia and Jolle. Some are also made by the participants during the workshops.