Presentaties bij het examenvak tekenen

tekst: Hanneke van Dongen

Afgelopen donderdag kwamen behalve de leerlingen van Stella Maris, ook een aantal leerlingen van het Maartenscollege langs. Terwijl de jongere kinderen van Stella Maris door de tentoonstelling werden geleid, gaven de leerlingen van het Maartenscollege als echte professionals onverstoorbaar hun presentaties voor het vak tekenen. De naam van het vak doet de inhoud tekort: ‘tekenen’ betekent naast daadwerkelijk zelf een eindwerk creëren (waarbij tegenwoordig heel veel technieken zijn toegestaan) ook behoorlijk pittige (en vooral interessante!) kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing.
De theorie raakt vaak aan vakken als maatschappijleer en filosofie: de beeldende kunst is per slot van rekening een afspiegeling van en/of reactie op de maatschappij.

Leerlingen VWO krijgen een eindcijfer dat ongeveer 50/50 verdeeld is over theorie en praktijk. Wie niet heel goed kan tekenen maar wel heel goed is in het beschrijven en analyseren van kunst en kunstperiodes, kan dus net zo’n goed punt halen als die ene supergetalenteerde kunstenaar in de dop die niet graag in de boeken zit.

Afgelopen donderdag heeft een aantal leerlingen in elk geval weer een goed cijfer gehaald voor de theorie: het geven van een presentatie direct bij het betreffende kunstwerk is natuurlijk ook heel wat aansprekender dan op school bij het digibord!

Wil je jouw leerlingen ook de mogelijkheid van een presentatie bij Marres geven? Neem dan voor meer informatie contact op met Ilse van Lieshout, via onderstaand contactformulier:

Driehonderd en een beetje…

… zoveel leerlingen kwamen vorige week bij Marres op bezoek!

Dinsdag, woensdag en donderdag kwamen elke dag bijna honderd leerlingen van het Stella Maris College langs voor een rondleiding met workshop op maat. De leerlingen werden met begeleiding op pad gestuurd langs Marres, de kunstacademie en Lumière, om aan de slag te gaan met het thema ‘Vrijheid’. Deze themadagen waren de opmaat naar een groot project in samenwerking met een aantal scholen en diverse organisaties, waarover meer te vinden is in deze blog.

Bij Marres werd de leerlingen gevraagd eens even heel goed na te denken: wat betekent vrijheid nou écht voor jou? We hoorden vaak: ‘Alles kunnen zeggen wat je denkt.’ Maar na het verhaal van The Thief op de eerste verdieping, bedachten de meeste leerlingen toch dat ‘alles kunnen zeggen wat je denkt’ misschien een ander zijn of haar vrijheid ontneemt..

Waar daar ruimte voor was, werd ook ‘Eye-I’ aan de leerlingen getoond, waarop een aantal van hen graag ter plekke een bijdrage wilde leveren. Het platform is dus weer een beetje gegroeid 🙂

We hopen weer een aantal jongeren, behalve een leuk bezoek en een rondleiding, wat nieuwe perspectieven en food for thought gegeven te hebben!
Of op z’n minst een nieuwe blik op klasgenoten. Een jongen tekende als symbool van vrijheid een piano. Een andere jongen reageerde daar stomverbaasd op: ‘Speel jij piano? Ik had eerder gedacht dat jij zou drummen ofzo…’
Waarom hij dat dacht?
‘Door de kleding die je draagt.’
Na de constatering dat ze elkaar toch kennelijk niet zo goed kenden al zaten ze bij elkaar in de klas, zetten ze samen een boom op over welke muziek ze het liefste speelden (de andere jongen speelde ook piano) en waarom.

Dat gesprekken over kunst en cultuur verbindend werken, weten we bij Marres allang. En toch is het elke keer weer een verrassing om te zien hoé dan precies..

tekst: Hanneke van Dongen

 

This slideshow requires JavaScript.

Gastblog IBBO

Zoals beloofd, een gastblog van een docent. Myrthe Boymans van IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) wil haar ervaring bij en met Marres graag met ons delen, waarvoor dank!

Soms dan hernieuw je oude contacten, of herken je oude contacten, herken je veel overeenkomsten en bouw je samen een band op, een culturele band. Eentje die best diep kan gaan. Al een aantal fijne jaren mogen wij, IBBO Angeliet, genieten van alle zintuigelijke culturele waarnemingen van Marres. Een cultuur die onze leerlingen aanspreekt, out of the box denken en voelen, proeven, horen, ervaren. IBBO Angeliet is immers een ‘Ik Ben Bewust’ school. Bewust van heel veel facetten waarbij cultuur een grote rol speelt. De leeftijden verschillen van 4 tot 21 jaar.

En ieder jaar weer gaan we met de hele groep naar Marres om tijdens een fantastische ochtend ons onder te dompelen in hun programma, dit jaar ‘The Floor is Lava’. We organiseren ieder jaar een hele projectweek rondom een thema. Dit jaar betrof dit, het thema ‘Identiteit’. Een van onze leerlingen, Sterre, heeft meegewerkt aan het Peer Education project (met veel enthousiasme kunnen we stellen want ze wil niet meer weg bij Marres!), daardoor heeft zij de eerste dag van de projectweek de oefeningen die ze eerder zelf heeft ondergaan kunnen transformeren en overbrengen naar haar medeleerlingen van het VO op IBBO. Voor de kinderen van het PO (wij noemen het de kids van Noorderlicht) liep er een alternatief programma met een kring, een zelfgekozen voorwerp en mooie verhalen die werden gedeeld.

De dinsdag zijn we naar Marres gegaan om dit verder te verdiepen. Dan zie je dat de jongste leerlingen, respectievelijk 3-4-5 jaar makkelijker durven zichzelf bloot te geven. Dit trok onze oudere leerlingen ook over de grens om toch weer een stapje verder te gaan. Op woensdag ochtend zijn we met de hele school, buiten gaan portret schilderen met eitempera en in de middag heeft het VO een grote mandala van krijt gemaakt over de identiteit van IBBO. De volgende dag was het de beurt aan de Noorderlicht groep om een mandala te maken, en wat een mooie resultaten! Diezelfde ochtend hebben we ook nog de prachtige Soraya mogen verwelkomen. Soraya was onze gastspreker en is transgender. Zij heeft samen met de leerlingen van het VO de film ‘Girl’ gekeken en al hun vragen kunnen beantwoorden. Het was ook wel een pittige ochtend, het maakte veel emoties los.

We hebben de projectweek afgerond met een middag van presentaties over het thema Identiteit. Dit mocht in de vorm van dans, een kunstwerk, of gewoon vertellen hoe je alles hebt ervaren. Velen waren onder de indruk van de beeldengroep van de tentoonstelling en het verhaal erachter. Anderen identificeerde zich meer met het verhaal van Soraya. Mogen zijn wie je zelf zou willen zijn, en daarvoor ruimte krijgen in deze maatschappij. Al deze vraagstukken en verdiepingen in het leven zelf, dat is waarom wij ons zo verboden voelen met Marres. Anders zijn, anders als school, anders als culturele instelling, anders is GOED.

IBBO Angeliet

www.ibbo.eu

 

 

Leerrijke week!

tekst: Hanneke van Dongen

De afgelopen week was Capucijnenstraat 98 een zoemende bijenkorf: verdeeld over vier dagen vonden ongeveer honderdvijftig middelbare scholieren en docenten de weg naar Marres voor een rondleiding met workshops.

Dinsdag kwam het IBBO op bezoek, waarbij Sterre als peer-educator een presentatie gaf over Eye-I en de leerlingen een rondleiding kregen door The Floor is Lava. Het IBBO bezocht Marres in het kader van een projectweek. Hoe de combinatie met Marres ervaren werd door leerlingen, horen we volgende week in een gastblog van één van de docenten.

Woensdag ging alle aandacht nu eens naar de docenten zelf: Marres organiseerde in samenwerking met de Jan van Eyck Academie een informatiemiddag over kunst en cultuur in het onderwijs. Hoe kun je met behulp van kunst en cultuur je lessen verrijken (op welk vakgebied dan ook) en welke rol kunnen Marres en de Jan van Eyck hierin spelen voor scholen en docenten?
Uiteraard kregen de docenten zowel bij Marres als bij de Jan van Eyck een rondleiding waar aangenaam verrast op gereageerd werd: de mogelijkheden van beide instellingen zijn veel groter dan veel mensen weten. Zowel de Jan van Eyck als Marres zijn de laatste jaren bezig met het bereiken van een breder publiek: er zullen meer voorlichtingsmiddagen volgen!

Donderdag kwamen dertig leerlingen van het Broeklandcollege uit Hoensbroek met begeleidende docenten op bezoek. De VMBO-t klas kwam met een opdracht voor CKV en moest een kijkwijzer invullen (een kijkwijzer geeft leerlingen via concrete vragen, richtlijnen om kunst te bekijken). De leerlingen waren erg aandachtig en werkten geconcentreerd. Bij het evaluatiegesprek achteraf, bleek er behoefte te zijn aan een Marres-kijkwijzer. We gaan dan ook op korte termijn aan de slag met het maken van een kijkwijzer die specifiek gericht is op de zintuiglijke ervaringen waarmee Marres werkt.
Een ingevulde kijkwijzer kan voor leerlingen die CKV volgen, gelden als een periode-opdracht. Dit werkt motiverend, neemt docenten werk uit handen en geeft houvast aan leerlingen die nog niet heel vertrouwd zijn met kunstbeschouwing. Win-win-win!

Vrijdag stonden er in totaal tachtig leerlingen op de rol, afkomstig van verschillende scholen inclusief de kunstacademie. De dag begon met een lezing van filosoof Rob van Gerwen: wat is kunst en hoe kijk je daar nou eigenlijk naar? Na de lezing in Theater aan het Vrijthof kwamen de verschillende klassen naar Marres voor een korte rondleiding, of om zelf een presentatie te geven. De leerlingen van het Porta Mosana College pasten het examenthema ‘Imiteren, Variëren en Overtreffen’ van VWO Tekenen, toe op de werken in The Floor is Lava. Deze vorm van peer education levert een heel directe ervaring op: verwerking van theoretische stof wordt natuurlijk veel inzichtelijker als je er als leerling praktisch mee aan de slag kunt gaan. Als je je verhaal dan ook nog aan klasgenoten moet presenteren, buiten het klaslokaal, naast het werk zelf en terwijl er nog andere leerlingen en bezoekers mee kunnen luisteren.. Dan wil je natuurlijk geen figuur slaan en zit je er heel anders in dan wanneer je thuis een verslag schrijft en dat naar je docent stuurt.

Een mooie observatie van een leerling tot slot: bij The Thief merkte zij op dat er misschien een brand geweest was. ‘Waarom denk je dat?’
‘Omdat de gezichten allemaal littekens hebben.’

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Gastblog Mayren

Mayren liep stage bij Marres, hoe is dat bevallen? We mochten haar stageverslag delen op de blog:

Eye to eye

Van 23 februari tot en met 6 april kwamen jongeren van verschillende achtergronden elke zaterdag samen om te werken aan het Eye-I project. Dit is het peer education project van Marres. Onder begeleiding van professionele kunstenaars gingen ze aan de slag. De tweede bijeenkomst hiervan, was mijn eerste stagedag bij Marres. Meteen begonnen we met brainstormen, kijken naar objecten en naar de betekenis ervan.

Ons uiteindelijke doel was laten zien wie we zijn, om zo onze verschillen maar ook onze gelijkenissen te omarmen. De hele groep was erg gevarieerd. Dit zorgde voor een leuke mix van personaliteiten en culturen. We deelden verhalen, lieten onszelf zien en leerden vooral veel van elkaar. Nadat we op 16 maart de tentoonstelling van The Floor Is Lava bekeken hadden, kwamen we op het idee om een verhaal te vertellen door middel van onze ogen. De ogen zijn, in vele culturen, een spiegel naar de ziel. Eye-I. Met behulp van fotografe Hanneke van Dongen en webdesigner Manuel Calapez gingen we aan de slag om een website te maken. Hier wilden we ons verhaal mee delen, dit was het!  Nadat we allemaal onze ogen lieten fotograferen, begonnen we met materiaal over onszelf te verzamelen. Dit moet ons representeren, dit is het verhaal dat achter onze ogen zit. Foto’s, filmpjes, kunst, muziek, alles wat iets over onszelf liet zien. De groep werkte goed samen en ik heb er ook van genoten om veel vriendschappen te zien vormen. Naast zelf meedoen aan het project heb ik, waar ik kon, ook anderen geholpen met onder andere vertalen en opruimen.

Dit is het eindproduct. Deze site heb ik vol trots mogen presenteren bij de museumnacht. De bezoekers waren enthousiast, ons project viel goed in de smaak. Marres was een fantastische stageplek en verdient ongetwijfeld meer aandacht. Ik werd goed begeleid door mijn stagebegeleidster, Ilse van Lieshout, en ik heb mooie herinneringen aan mijn stage. Naast eye-I zijn er ook tentoonstellingen, lezingen en andere educatieprojecten te vinden bij Marres. Voor iedereen die nog een stageplek zoekt en van kunst en cultuur houdt, is Marres een echte aanrader.

Mayren v.d. Coelen