Extended 2023

Lichaamsbeleving, identiteit en ecologie. 

De jongeren van Extended zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan met een onderzoek rondom lichaamsbeleving, identiteit en ecologie. Extended heeft zich laten inspireren door de tentoonstelling Táctica Sintáctica van Marres, de Jan van Eyck academie en twee workshops van kunstenares Sophie Nelissen. 

Sophie Nelissen heeft de jongeren kennis laten maken met een manier van werken die natuurlijke processen en materialen centraal stelt. Geïnspireerd op deze workshops, het bezoek aan de Jan van Eyck academie en de tentoonstelling ontwikkelden de jongeren onder andere een stempel voor een ritueel.

Stempel ontwikkeld door Extended voor het project Become aware of your connections.

Het ritueel genaamd Become aware of your connections nodigt mensen uit om de tijd te nemen en in rust hun omgeving te ervaren. Extended heeft dit ritueel uitgevoerd tijdens Museumnacht en een bezoek van Young Office, de jongerengroep van het Bonnefantenmuseum.

Bezoekers op zaal tijdens Museumnacht.

Met het project Become aware of your connections heeft Extended de bezoekers van Museumnacht uitgenodigd om zich als tweetal te verbinden met zogenaamde schaapobjecten. Dit zijn hoofdbanden en armbanden gevilt met schapenwol van de Sint Pieter. Met deze schaapobjecten kunnen de bezoekers gezamenlijk door de tentoonstelling bewegen. Met als doel om bewuster te worden van hun lichaamsbewegingen en de connecties die ze met elkaar aangaan. 

Benieuwd naar wat Extended nog meer doet? Volg hen op instagram voor een wekelijkse update van hun projecten. 

https://www.instagram.com/marres_extended/

Rondje cultuur, Bernard Lievegoed College

De leerlingen van Bernard Lievegoed College te Maastricht kregen een rondleiding bij Marres als onderdeel van Rondje Cultuur. Tijdens Rondje Cultuur gaan scholen op bezoek bij verschillende culturele instellingen in de stad.

Bij aankomst wordt de groep ontvangen door het educatieteam, die hen meeneemt voor een rondleiding door de net geopende tentoonstelling Táctica Sintáctica.

Táctica Sintáctica wil het lichaam een prominente rol geven in de tentoonstelling. Het gehele huis van Marres is omgebouwd tot een speelse omgeving die je uitdaagt om met een ander perspectief naar de kunst te kijken. De leerlingen wringen zich door smalle gangetjes en kruipen onder kunstwerken door. 

Het educatieteam daagt de jongeren uit om hun bewegingen te vergroten en te noteren via scores. Scores zijn geschreven notaties van een muziek- of danscompositie, waarmee het werk op een later tijdstip of door een andere uitvoerder kan worden uitgevoerd.

Door het noteren via scores worden de jongeren zich bewust van hun bewegingen en vertalen ze deze naar beeld. Vanuit de verschillende notaties start het educatieteam een gesprek over het lichaam en identiteit. 

Marres onderzoekt met SenseSquared hoe de kennis van het lichaam teruggebracht kan worden in het onderwijs. Deze oefening is hier een mooi voorbeeld van.

Het Plantiarchaat

Door Sunflower Soup

Tentoonstelling opent 1 juli 2023

Kunstenaars collectief Sunflower Soup maakt een tentoonstelling over Het Plantiarchaat. Het huis van Marres wordt omgevormd naar een plantenwereld, waar de planten domineren. Het collectief roept iedereen op om mee te helpen aan deze tentoonstelling. Vanaf de maand Maart zijn er verschillende workshops waar planten van papierklei worden gemaakt (via de website en social media worden de data en locaties gecommuniceerd). Op deze blog vind je de verhalen en ideeën terug die tijdens de workshops ontstaan, Tijdens het werken ontwikkelen alle deelnemers een nieuwe samenleving; Het Plantiarchaat.

Extended 2022

Future Materials Bank

Gedurende vier maanden werkte Extended vanuit de tentoonstelling ‘Kolkata: Run in the Alley’ in samenwerking met kunstenaars van de Future Materials Bank (JVE) en Marres aan het ontwerpen van nieuwe duurzame materialen voor mode & design. Met behulp van kunstenaars ontwikkelde Extended een artistiek onderzoek en presenteerde ze hun project tijdens FASHIONCLASH Festival.

Extended werkte o.a samen met kunstenares Yi-Jing Chen. Haar werk is opgenomen in de Future Materials Bank. Zij heeft een onderzoek ontwikkeld genaamd Growing Garments, waarmee zij mensen bewust maakt van ecologisch fashion door planten op draagbare kleding te laten groeien. Zij liet de jongeren van Extended kennis maken met haar artistieke onderzoek door hen vragen te stellen zoals; Wat kan je kleding voor je doen? Wat kun jij doen voor je kledingstuk? Hoe zou de mode eruitzien als je deze punten in je ontwerp voegt?

Samen creëerden ze een mantel gemaakt van hennepmatten, waarop planten konden groeien.

Een belangrijk doel van Extended is dat zij hun project en onderzoek vertalen naar een workshop aan divers publiek. Dit keer kon Extended dit doen door hun project te presenteren tijdens Fashionclash. Hier presenteerde ze hun onderzoek naar materialen en de objecten die zij hiervan maakte. 

Bezoekers werden uitgedaagd met vragen om in gesprek te gaan over (duurzaam) materiaalgebruik en het proces van de jongeren. Daarnaast konden bezoekers de materialen zelf bewerken en voelen. 

Foto’s door Laura Knipsael > http://www.lauraknipsael.com

Extended 2022

Travelling Farm Museum of Forgotten Skills

Hoe kan artistiek onderzoek bijdragen aan hedendaagse cultuur en toekomstige beroepen? Dit is een vraag die de jongeren van Extended proberen te beantwoorden met hulp van kunstenaars werkzaam aan de Jan van Eyck academie. Dit keer met het kunstenaars collectief Travelling Farm Museum of Forgotten Skills. Zij onderzoeken hoe het boerenbedrijf in een geürbaniseerde omgeving kan blijven voortbestaan.

Aan de jongeren van Extended is gevraagd om mee te denken hoe vergeten groente weer aantrekkelijk gemaakt kunnen worden. Uit deze vraag is onder andere een theeritueel ontwikkeld die ingezet kan worden tijdens ckv dagen.

Het ritueel begint met het reinigen van handen, daarna gaat iedereen zitten in een cirkel. Door leerlingen hun ogen te laten sluiten en hun zintuigen te laten gebruiken onderzoeken ze verschillende kruiden terwijl ze luisterden naar het audiofragment. Leerlingen gebruiken daarna de kruiden uit die hen het meest aanspreekt en maken hiervan thee.

Benieuwd hoe Marres jouw school of onderwijsinstelling kan helpen met de invulling van de CKV dag? Lees meer over het educatie aanbod en neem contact op met het educatie team via de website: https://marres.org/educatie/

Ruimte voor creativiteit en samenwerken

Het afgelopen jaar heeft Marres educatie een aantal inspiratie lessen mogen geven die verbindend en vakoverstijgend zijn, met thema’s als robot, cultureel erfgoed, of ‘de gouden weken’.  Vanuit het Europees project SenseSquared werkt Marres educatie toe naar hoe een zintuiglijke en artistieke onderwijsbenadering kan bijdragen aan een duurzame samenleving en wereld. De inspiratie lessen sluiten dan ook aan bij het zintuiglijk ervaren en verbeelden van de waarneming. Met het doel om leerlingen in contact te brengen met elkaar door het doen (het handelen) en verbeelden.

Een mooi streven, maar hoe promoot je dit in een onderwijspraktijk die zich bij voorbaat al overbelast voelt en met name op rekenen en taal wil inspelen. Marres educatie ontwikkeld kleine interventies en voorbeelden om een creatief proces opgang te brengen. Om leerlingen en leerkrachten te stimuleren, om met simpele ingrepen, ruimte voor creatief denken en artistiek onderzoek mogelijk te maken. Zodat kennis niet alleen hoofdelijk is, maar juist het lichaam meeneemt.

De kunstenares Elise Verkoelen heeft een prachtige linosnede van de tuin van Marres gemaakt. Deze linosnede heeft Marres educatie (met toestemming van de kunstenares) vergoot tot posterformaat A0. Op een poster van zo een formaat kunnen leerlingen samen kijken, maar ook samen op kleuren, plakken, of wat dan ook in hun opkomt. Om het proces opgang te brengen kijken we naar het werk en teken leerlingen zichzelf op een laberstickervel en plakte zichzelf op de poster met de vraag ; ‘waar wil je in de poster zijn’.

Vervolgens konden de leerlingen met krijt naar elkaar toe tekenen. De leerkracht kon later de poster gebruiken om het proces verder vorm te geven.

Extended 2022 – Travelling Farm Museum of Forgotten Skills

Reinvent yourself and the food you eat

In samenwerking met de Travelling Farm Museum of Forgotten Skills ontwikkelde Extended ideeën om anders met voedsel en ons voedselsysteem om te gaan. Ze maakte een meiraap thee en een theeritueel. Je kunt de thee maken van de bladeren van de meiraap. Door deze thee te drinken creëer je een moment voor jezelf, waarbij je jezelf en de meiraap kunt herontdekken. Na het drinken van de thee kun je de meiraap in water zetten en zullen de bladeren zich vernieuwen.

Beluister het theeritueel, gesproken door Emiliano:Audiospeler

De Travelling Farm maakte een publicatie van de samenwerking en alle ideeën van Extended. Klik hier om dit te bekijken.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Jan van Eyck academie en de Travelling Farm Museum of Forgotten Skills.

Images from the Unconscious

Tijdens de tentoonstelling Images from the Unconscious ontwikkelde de jongeren afdeling Extended hun eigen versie van een mandala. Niet tekenen, maar bewegen!

Bezoekers worden uitgenodigd om de kunstwerken te vertalen naar beweging. Door deze beweging in een gezamenlijk ritme in een cirkel te maken ontstaat er een patroon en mandala.

Leren in een Cirkel.

Na onze werkreis naar Kopenhagen, geeft Marres een workshop bij Basisschool Diabolo in Kerkrade. Geïnspireerd door onze ervaring in Sisters Hope Home in Kopenhagen, hebben we voor deze workshop de leersetting aangepast. Leren vanuit een cirkel.

Met deze workshop bereiden de leerlingen van groep 3/4 en van groep 5/6 zich voor op een excursie naar het museum De Schat van Simpelveld. We mogen gebruik maken van het gymlokaal in de school met voldoende lege ruimte. Op de grond leggen we een grote cirkel, met nog een binnencirkel, waar alle leerlingen op passen. Zittend in deze cirkel luisteren we gezamenlijk naar een audiofragment uit de Onzichtbare Collectie. De geluidsbron ligt in het midden van de cirkel.

Na het luisteren delen de leerlingen met elkaar wat ze hebben gehoord. Gezamenlijk reconstrueren we het verhaal . Daarna gaan de leerlingen de kunstschatten die worden omschreven vormgeven met aluminium folie en stof. Alle gemaakte objecten komen daarna weer in de cirkel terug. De cirkel is het midden van de les. Iedereen wordt hierin gezien en is gelijkwaardig aanwezig.

De performersgroep Sisters Hope gaat in hun educatieve projecten nog een stapje verder bij het veranderen van de lessetting. Als onderzoek hebben zij meerdere malen voor een bepaalde periode Deense middelbare scholen getransformeerd in een immersief landschap van licht-, geluid-, en setdesign. De docenten worden betrokken bij het project en uitgedaagd op een hele andere manier les te geven, namelijk vanuit hun poetisch zelf..

Sisters Hope is een van de partijen die samen met Marres en vier andere Europese partners in het educatief programma SenseSquared werken aan de centrale vraag: Hoe kunnen een zintuiglijke benadering en een artistieke houding bijdragen aan onderwijs dat leidt tot een meer verbonden en duurzame wereld. 

Bij het Broekland College

Extended op school

Afgelopen 5 weken hebben een aantal leerlingen van de VMBO school het Broekland College zich bezig gehouden met de vraag; Wat is cultuur. In het begin wat onwennig, maar al snel gaan alle leerlingen aan de slag om deze vraag op eigen wijze vorm te geven.

Bij Marres laten de leerlingen zich vervolgens inspireren door de tentoonstelling ‘Images from the Unconscious’. Over de onderbewuste patronen van mensen en hoe kunst je houvast kan geven op de cultuur waarin je leeft.

Vervolgens bedenken de leerlingen nog een eigen lesopdracht gebaseerd op hun eigen creatieve proces. Daar ontstaan hartstikke goede ideeën uit om verder uit te werken met de docent van school 🙂

‘Fotografeer de cultuur op je school en verwerk dit in een collage’, ‘Geef de historie van je kleding weer in een tekening’, ‘Maak je eigen culturele avatar, of ‘Maak een animatie van een cultureel incident’.

Dus juf; Cultuur is overal en iedereen!