Ruimte voor creativiteit en samenwerken

Het afgelopen jaar heeft Marres educatie een aantal inspiratie lessen mogen geven die verbindend en vakoverstijgend zijn, met thema’s als robot, cultureel erfgoed, of ‘de gouden weken’.  Vanuit het Europees project SenseSquared werkt Marres educatie toe naar hoe een zintuiglijke en artistieke onderwijsbenadering kan bijdragen aan een duurzame samenleving en wereld. De inspiratie lessen sluiten dan ook aan bij het zintuiglijk ervaren en verbeelden van de waarneming. Met het doel om leerlingen in contact te brengen met elkaar door het doen (het handelen) en verbeelden.

Een mooi streven, maar hoe promoot je dit in een onderwijspraktijk die zich bij voorbaat al overbelast voelt en met name op rekenen en taal wil inspelen. Marres educatie ontwikkeld kleine interventies en voorbeelden om een creatief proces opgang te brengen. Om leerlingen en leerkrachten te stimuleren, om met simpele ingrepen, ruimte voor creatief denken en artistiek onderzoek mogelijk te maken. Zodat kennis niet alleen hoofdelijk is, maar juist het lichaam meeneemt.

De kunstenares Elise Verkoelen heeft een prachtige linosnede van de tuin van Marres gemaakt. Deze linosnede heeft Marres educatie (met toestemming van de kunstenares) vergoot tot posterformaat A0. Op een poster van zo een formaat kunnen leerlingen samen kijken, maar ook samen op kleuren, plakken, of wat dan ook in hun opkomt. Om het proces opgang te brengen kijken we naar het werk en teken leerlingen zichzelf op een laberstickervel en plakte zichzelf op de poster met de vraag ; ‘waar wil je in de poster zijn’.

Vervolgens konden de leerlingen met krijt naar elkaar toe tekenen. De leerkracht kon later de poster gebruiken om het proces verder vorm te geven.

Leren in een Cirkel.

Na onze werkreis naar Kopenhagen, geeft Marres een workshop bij Basisschool Diabolo in Kerkrade. Geïnspireerd door onze ervaring in Sisters Hope Home in Kopenhagen, hebben we voor deze workshop de leersetting aangepast. Leren vanuit een cirkel.

Met deze workshop bereiden de leerlingen van groep 3/4 en van groep 5/6 zich voor op een excursie naar het museum De Schat van Simpelveld. We mogen gebruik maken van het gymlokaal in de school met voldoende lege ruimte. Op de grond leggen we een grote cirkel, met nog een binnencirkel, waar alle leerlingen op passen. Zittend in deze cirkel luisteren we gezamenlijk naar een audiofragment uit de Onzichtbare Collectie. De geluidsbron ligt in het midden van de cirkel.

Na het luisteren delen de leerlingen met elkaar wat ze hebben gehoord. Gezamenlijk reconstrueren we het verhaal . Daarna gaan de leerlingen de kunstschatten die worden omschreven vormgeven met aluminium folie en stof. Alle gemaakte objecten komen daarna weer in de cirkel terug. De cirkel is het midden van de les. Iedereen wordt hierin gezien en is gelijkwaardig aanwezig.

De performersgroep Sisters Hope gaat in hun educatieve projecten nog een stapje verder bij het veranderen van de lessetting. Als onderzoek hebben zij meerdere malen voor een bepaalde periode Deense middelbare scholen getransformeerd in een immersief landschap van licht-, geluid-, en setdesign. De docenten worden betrokken bij het project en uitgedaagd op een hele andere manier les te geven, namelijk vanuit hun poetisch zelf..

Sisters Hope is een van de partijen die samen met Marres en vier andere Europese partners in het educatief programma SenseSquared werken aan de centrale vraag: Hoe kunnen een zintuiglijke benadering en een artistieke houding bijdragen aan onderwijs dat leidt tot een meer verbonden en duurzame wereld. 

Bij het Broekland College

Extended op school

Afgelopen 5 weken hebben een aantal leerlingen van de VMBO school het Broekland College zich bezig gehouden met de vraag; Wat is cultuur. In het begin wat onwennig, maar al snel gaan alle leerlingen aan de slag om deze vraag op eigen wijze vorm te geven.

Bij Marres laten de leerlingen zich vervolgens inspireren door de tentoonstelling ‘Images from the Unconscious’. Over de onderbewuste patronen van mensen en hoe kunst je houvast kan geven op de cultuur waarin je leeft.

Vervolgens bedenken de leerlingen nog een eigen lesopdracht gebaseerd op hun eigen creatieve proces. Daar ontstaan hartstikke goede ideeën uit om verder uit te werken met de docent van school 🙂

‘Fotografeer de cultuur op je school en verwerk dit in een collage’, ‘Geef de historie van je kleding weer in een tekening’, ‘Maak je eigen culturele avatar, of ‘Maak een animatie van een cultureel incident’.

Dus juf; Cultuur is overal en iedereen!

How do you wake up?

De jongeren van Extended zijn hun eigen onderzoek gestart naar alledaagse rituelen. Deze rituelen hebben ze gefilmd en met hulp van de video kunstenaars Michiel Ubels en Krista Smulders geëdit.

Met de video vraagt Extended aandacht voor alledaagse terugkerende ochtend rituelen. In hoeverre zouden we niet allemaal meer tijd willen hebben bij het opstaan in de ochtend?

What’s new? Corona-proof op excursie met Marres

Marres organiseerde afgelopen jaar verschillende excursies en workshops voor leerlingen. Zo vonden er corona-proof rondleidingen door de tentoonstelling plaats, maakten leerlingen met behulp van hun zintuigen een eigen routekaart en maakten we historische wandelingen door Maastricht. 

Tijdens de dynamische excursies daagt Marres de leerlingen uit om alle zintuigen die het lichaam bezit (ruiken, zien, voelen en horen) te gebruiken en de kunst om zich heen te ervaren.

Zo vond op vrijdag 26 november 2021 een excursie plaats voor de leerlingen van het Graaf Huyn College. Iedere groep kreeg drie verschillende workshops aangeboden.

  1. De eerste workshop bestond uit het invullen van een kijkwijzer, waarin de leerlingen zelfstandig aan het werk werden gezet. In de verschillende kamers van Marres proefden de leerlingen de sfeer die ze vervolgens in hun eigen beelden, woorden en gevoel konden noteren op de kijkwijzer.
  2. Daarna kregen ze een rondleiding van een museumdocent. De thematiek van de tentoonstelling “Vrijheid & Liefde” zorgde voor een boeiend gesprek tussen de leerlingen waarin ze het thema verbonden aan de beelden die ze zagen. De tentoonstelling was een confronterende spiegel voor de jongeren, die soms hun eigen huidige omstandigheden en ontwikkeling herkenden.
  3. Tot slot maakten de leerlingen ook nog een historische wandeling door Maastricht. Vooral de geuren en geluiden werden extra geprikkeld, zoals bij de verschillende basilieken.

Het was ondanks de koude weersomstandigheden een sociale en warme excursie waar leerlingen en kunstdocenten een bijzonder en voelbaar experiment op kunstgebied hebben beleefd.

Met dank aan Graaf Huyn College en ckv docent Prasanna Brandts. 

Vanaf Januari biedt Marres weer excursie mogelijkheden aan die corona proof uitgevoerd worden. Ook een excursie boeken? Bekijk het hele aanbod en neme contact op via de website.

Video gemaakt met leerlingen van IBBO

Samen met Darcy Neven hebben de leerlingen van het IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) deze video gemaakt. Het is een reactie op een kunstwerk uit de tentoonstelling History’s Footnote: On Love and Freedom die te zien is bij Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht. Het kunstwerk heeft de titel ‘Unsilent Y’ en is gemaakt door de Braziliaanse kunstenaar Janaú.

Het kunstwerk bestaat uit hangende strogordijnen in een cirkelvormig ontwerp, die je uitnodigen om de binnenruimte van de kamer te betreden. Je loopt over de met bladeren bedekte vloer en stap in een landschap van geluid: luisterend naar geluiden uit het bos, traditionele liederen en woorden in de taal van de inheemse Amerikanen. Deze klanken eren de Tupi-Guarani-taal en haar volk. In deze taal galmt de klinkerklank Y in de kelen. Zijn oorsprong betekent water. 

De geluiden van Unsilent Y zijn opgenomen in het Tabaçu Reko Ypy-reservaat, in het Piaçaguera Indigenous Territory in Peruíbe, gelegen in de deelstaat São Paulo, Brazilië. Hier leeft het Tupi-Guarani Nhandewa volk. Hun taal is een geest, hun bos is een geest, maar dit werk zingt de wereld toe dat ze nog leven.

De tentoonstelling History’s Footnote is t/m 28 november te zien bij Marres in Maastricht. Wil je deze of de volgende expoisitie bezoeken met een school? Dan kan! Bekijk de mogelijkheden en neem contact op met het educatieteam via de website: https://marres.org/educatie/

CKV-dag georganiseerd door Marres

Het educatieve team van Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, organiseerde dit jaar in samenwerking met Viewmaster projects, de CKV-dag op het Sophianum College. Aan de hand van de wensen van de school is een inhoudelijke programma samengesteld waarin de creativiteit en vrije expressie van leerlingen centraal staat. Marres verzorgde tijdens de CKV-dag verschillende workshops op gebied van video, schilderen, theater, muziek en het bouwen van een installatie.

Bij Marres beleven leerlingen cultuur met al hun zintuigen, niet alleen door te kijken naar kunst. De dag begon daarom met het waarnemen van kunst en cultuur met alle zintuigen en het met elkaar delen van de ervaringen.

Hoe klinkt cultuur?

Hoe ziet cultuur er uit?

Hoe beweeg je in cultuur?

Het doel van het educatieve team van Marres is leerlingen vrij laten werken op basis van creatieve input zoals beeld, geluid en beweging. De verschillende workshops zetten de leerlingen aan tot experiment, laten ze ontdekken en brengen een creatief proces op gang. Daarmee vormt de CKV-dag het startpunt waarmee de school komend jaar het CKV-onderwijs zal vormgeven. 

Benieuwd hoe Marres jouw school of onderwijsinstelling kan helpen met de invulling van de CKV dag? Lees meer over het educatieaanbod en neem contact op met het educatieteam via de website: https://marres.org/educatie/

Meet Extended 2021

Afgelopen twee weken hebben de leden van Marres Extended enorme sprongen gemaakt. Er zijn verschillende oefeningen gedaan met betrekking tot beleving en inhoud van de tentoonstelling Intimate Geographies. De Extended leden hebben elkaar beter leren kennen in de laatste twee bijeenkomsten. Ze hebben foto’s van elkaar gemaakt op plekjes in het huis van Marres die ze bij zichzelf vonden passen, en ze hebben elkaars interpretaties van de tentoonstelling gedeeld alsook hun denkbeelden over brede thema’s als veiligheid, thuis, vrijheid en kunst.

‘My mission as a boss would be to give freedom to everybody’

Adema

‘I Try to be outside as much as I can because it reminds me of home.’

Isabel

‘I really like plants, and I like when light is coming from above into a building, I also like wood as a material’

Biki

Afgelopen zaterdag zijn er activiteiten bedacht om uit te voeren in de ruimtes van de tentoonstelling. Ieder lid heeft vanuit haar eigen interesse deze activiteit bedacht om anderen aan het denken te zetten en te enthousiasmeren voor cultuur. Volgende week zal het Europees jeugdparlement met een filmploeg langskomen om deze activiteiten, maar ook verhalen van de leden, vast te leggen. Dat wordt spannend maar vooral heel erg leuk!

Wil je meer zien van wat we doen? Volg Marres Extended op instagram: https://www.instagram.com/marres_extended/

‘What is that sound in the exhibition?’

Kyara

‘Why are all the walls white?’

Adema

De start van een nieuwe Marres Extended groep

Er is weer een nieuwe lichting van Marres Extended van start gegaan! Met een kleine groep jongeren zijn we (op veilige afstand) begonnen. Elke zaterdag komen we bij elkaar om samen onderzoek te doen naar zintuiglijke waarneming in hedendaagse cultuur. Maar hoe onderzoek je zoiets? De Extended groep gaat zelf op zoek door te experimenteren in en rondom de tentoonstelling in Marres. We houden je op de hoogte van het proces! 

Wat doen we bij Extended?

Project 1: De tentoonstelling bekijken

Het uitgangspunt is altijd de tentoonstelling bij Marres. Deze keer is dat de tentoonstelling ‘Intimate Geographies’. Deze tentoonstelling is gemaakt door een kunstenaarsduo uit Libanon en gaat over de thema’s huis en thuis. We lopen rustig door de tentoonstelling en bekijken de kunstwerken. Wat zie je? Tot welk kunstwerk voel je je het meeste aangetrokken en waarom? En welke vragen roept het werk bij je op? 

Op basis van de ‘Visual Thinking’ methode ervaren we de tentoonstelling en komen we tot interessante waarnemingen en vragen. In een ruimte zien we een kunstwerk dat bestaat uit allemaal edities van hetzelfde boek. Hierdoor vragen we ons af: Verbeeld dit een obsessie? Zou iemand hetzelfde boek opnieuw en opnieuw lezen? Ook ontdekken we een ruimte die is ingericht als woonkamer. Het is een onrustig huishouden en alles lijkt kapot… Maar waarom zijn de kroonluchter en het schilderij zo kapot? We komen erachter dat de kunstenaars uit Libanon komen, waar hun huis is verwoest door een grote explosie. De tentoonstelling laat ons nadenken over de vragen: Wat betekent thuis?

Project 2: Een visuele briefwisseling

Deze vraag komt ook uit de orde in het tweede project dat we doen met Extended, in samenwerking met Stichting de Vrolijkheid. Wat betekent thuis als je je hele huis hebt moeten achterlaten? Als je in een Asielzoekerscentrum woont in Nederland, een land waarvan je de taal niet spreekt? De jongeren van Extended gaan een briefwisseling aan met jonge vluchtelingen uit het AZC. Maar hoe schrijf je een brief als je elkaars taal niet spreekt?

De jongeren van het AZC hebben tekeningen gemaakt, gescand en deze opgestuurd naar de Extended-leden. Hierop gaat Extended tekeningen terugsturen. De scans zijn uitgeprint en hebben we samen bekeken en besproken. Na ons gesprek, onder het genot van een kopje thee, hebben we muziek aangezet en is de Extended groep aan het tekenen geslagen. Het is erg leuk om te zien dat de Extended-leden doorwerken op de uitgeprinte tekeningen van de AZC jongeren. Op hun eigen manier gaan ze verder en verwerken ze de gekregen tekening in hun reactie. De beeldende reacties zijn weer opgestuurd naar de jongeren van het AZC. Zo is ons visuele gesprek gestart.

En volgende week? Dan zal Extended weer kijken naar nieuwe tekeningen van de jongeren van het AZC en gaan daarop reageren.