Sounds of Homes

Sounds of homes challenge

Every year, Marres hosts an honor’s program titled premium for Maastricht University. The program organizes MA students in interdisciplinary teams to engage in practical research. This year’s Marres team consists of master students Claire Gilliot (FR, International Law), Talisha van Beek (NL, Medicine), Lily Niemi  (US, Art, Literature and Society) and Romy Kumpfel (DE, Global Health). Marres challenged them to craft a vocabulary for sensory experiences. Due to the corona quarantine, they redirected their research to sensory experiences at home. The call underneath follows from this new exploration.

Call for domestic sounds

We can all envision the ringing or our alarm, the squeaking of the steps, or the percolating of coffee. But did you ever listen to other sounds, of kitchen utensils, bathroom equipment, or moving furniture? We want you to record your favorite sound for us. Here are steps that can help you do so:

  1. When you are cooking, walking around, doing something, listen closely to the sounds you make with the objects you use.
  2. Select your favorite sounds and record it in a max. 30 sec video of it (mobile phone quality is fine, ask your family members or roommates to help if you need them).
  3. Send the recording directly or via wetransfer to premiummarres2020@outlook.com (please add your name, age, location and occupation). 

Below you can find some examples of the explorations that our team has conducted over the past weeks while in quarantine.

Premium project: 5enses

De zintuigen zijn onmisbaar voor onze levenservaring in de wereld. We selecteren verse voeding en seksuele partners met onze neus. We beoordelen stoffen met onze vingers. Gevoelens van welzijn of angst zijn voor een groot deel afgeleid van wat we horen. Maar we weten niet altijd hoe we ze moeten communiceren. Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een symbolische woordenschat voor zintuiglijke ervaringen.

Marres werkt samen met vijf masterstudenten (Giulia Bosa, criminologie; Aishwarya Kharade, tandheelkunde; Utkarsh Mittal, internationale zakenwereld; en Justin de Raikem, psychologie) als team 5enses. Samen proberen we emoticons en symbolische beschrijvingen voor de zintuigen te onderzoeken, met als uiteindelijk doel een nieuwe set symbolen te lanceren. Deze nieuwe symbolische “taal” kan gebruikt worden in de Training the Senses workshops van Marres, en bijdragen aan hoe we onze zintuigen ervaren, begrijpen, delen en gebruiken.

De studenten hebben als eindopdracht een speciaal boek gemaakt, met hierin uitleg over hun onderzoek en leuke opdrachten: Marres 5ENSES 2019.