CKV-dag georganiseerd door Marres

Het educatieve team van Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, organiseerde dit jaar in samenwerking met Viewmaster projects, de CKV-dag op het Sophianum College. Aan de hand van de wensen van de school is een inhoudelijke programma samengesteld waarin de creativiteit en vrije expressie van leerlingen centraal staat. Marres verzorgde tijdens de CKV-dag verschillende workshops op gebied van video, schilderen, theater, muziek en het bouwen van een installatie.

Bij Marres beleven leerlingen cultuur met al hun zintuigen, niet alleen door te kijken naar kunst. De dag begon daarom met het waarnemen van kunst en cultuur met alle zintuigen en het met elkaar delen van de ervaringen.

Hoe klinkt cultuur?

Hoe ziet cultuur er uit?

Hoe beweeg je in cultuur?

Het doel van het educatieve team van Marres is leerlingen vrij laten werken op basis van creatieve input zoals beeld, geluid en beweging. De verschillende workshops zetten de leerlingen aan tot experiment, laten ze ontdekken en brengen een creatief proces op gang. Daarmee vormt de CKV-dag het startpunt waarmee de school komend jaar het CKV-onderwijs zal vormgeven. 

Benieuwd hoe Marres jouw school of onderwijsinstelling kan helpen met de invulling van de CKV dag? Lees meer over het educatieaanbod en neem contact op met het educatieteam via de website: https://marres.org/educatie/