Gebaren, lichaamstaal en tolkentelefoon tijdens Eye-I.

Afgelopen week bracht het AZC Maastricht een bezoek aan Marres om hier deel te nemen aan een aantal workshops. In samenwerking met ‘Boost Your Talent’ en met ondersteuning van Marres Extended hebben we deze workshops volledig corona-proof kunnen neerzetten en de jongeren een leerzame ervaring kunnen bieden. Een van deze workshops behoort tot het project Eye-I. Tijdens Eye-I delen jongeren verhalen met elkaar over hun verschillende culturele achtergronden. De jongeren worden gevraagd een voorwerp of foto te tonen die van emotionele, persoonlijke en culturele waarde is. Op basis hiervan gaan ze op creatieve wijze aan de slag om deze waarden te representeren in een beeld of opname. Het uitgangspunt van Eye-I is het delen van cultuur en identiteit in de vorm van beeld en geluid. Wat erg bijzonder was tijdens deze workshop is dat door de taalbarrière veel gecommuniceerd werd door middel van gebaren en lichaamstaal. Bij dit project is communicatie absoluut van belang, het AZC bood daarom de optie van de tolkentelefoon aan gedurende de workshops. Bij de tolkentelefoon heb je 24/7 binnen één minuut een tolk in de gewenste taal aan de lijn. Deze begroet heel vriendelijk de jongeren en vraagt vervolgens aan ons een stukje context van de situatie en vertaald vanuit daar onze uitleg en de vragen en verhalen van de jongeren naar elkaar toe. Zo zie je maar weer hoe handig technologie kan zijn als het gaat om internationale en culturele communicatie!

Zoeken naar woorden

Het is een koude dinsdagochtend eind oktober. Enigszins verloren staan een aantal jongens onwennig in de tuin van Marres. Ze zijn nog maar net in Nederland en wonen in het Asielzoekerscentrum (AZC) in Maastricht. 

Vandaag zijn ze uitgenodigd voor een workshop bij Marres, huis voor hedendaagse cultuur. Ze werken samen met Marres Extended: een groep van jongeren uit middelbare scholen en de internationale school te Maastricht en de AZC te Heerlen. 

Drie workshops staan op het programma: Graffiti door kunstenaar Mike Moonen, Eye-I platform door Hanneke van Dongen en Dagmar van Wersch en een workshop Storytelling door Gina Silinquini.

Storytelling was nog niet gemakkelijk met jongeren die nauwelijks Nederlands of Engels spreken. Door de woorden te gebruiken die Gina had voorbereid en te vertalen naar ieders moedertaal, komen we iets verder. De woorden werden gekoppeld aan kunstwerken en dat leidde tot verhalen en gedichten gemaakt in tweetallen.

Kamfata and Eenzaam call each other

With Oud Mobieltje to become Kafounjò

Kamfata is angry at Eenzaam

Because he lost his daughter, now he is Abafaä

He is waiting for a Kafounjò to call, but she did not call

Now they are Kamfata at each other

They are Eenzaam

Eenzaam thinks they should call each other

With an Oud Mobieltje

They should sit at Boembalo

To become Kanfounjò again

Geschreven door Mohammed uit Gambia en Ilse uit Nederland

Gesproken door Roxanne uit Iran en Ismael uit Senegal