Images from the Unconscious

Tijdens de tentoonstelling Images from the Unconscious ontwikkelde de jongeren afdeling Extended hun eigen versie van een mandala. Niet tekenen, maar bewegen!

Bezoekers worden uitgenodigd om de kunstwerken te vertalen naar beweging. Door deze beweging in een gezamenlijk ritme in een cirkel te maken ontstaat er een patroon en mandala.