Dreaming Awake jongeren project #4

For english scroll down.

Deze zaterdag was de afsluiting van het project. We hebben samen de film van Marie van Vollenhoven gekeken, hierin was al onze input (dans, schilderij, woord, geluid) verwerkt tot één geheel. Ook zijn we met z’n alle de tentoonstelling in geweest.

The last saturday was de closure of the project. We watched the film made by Marie van vollen together. In this film all our material was put together (dance, painting, words en sounds). We’ve also visited the finished exhibition.

Een aantal reacties van de jongeren met screenshots van de film/Some reactions from the young people and screenshots from the film:

 

‘De tentoonstelling deed me denken aan de plantenkas die we vroeger thuis hadden. Ik realiseerde me daardoor dat ik die sfeer van toen eigenlijk heel erg mis.’

‘The exhibition made me think of the greenhouse we had at home when I was little. By this I realised that I really miss this.’

– Seda

 

1

 

‘Ik was me erg bewust van het geluid dat ontbrak in de expositie op de benedenverdieping. Daardoor was dit regenwoud heel anders als ik het me van thuis herinner.’

‘I was really aware of the fact that there was no sound in the exhibition downstairs. That is why this rainforrest was really different from the one I know from home.’

– Sofia Vargas

 

2

 

‘Mijn zintuigen werden gescheiden.’

‘My senses were seperated.’

– Sophia Abdi

 

3

 

‘Ik vond het fijn om met het zand te spelen, ik liet het door mijn handen glijden en dacht aan het strand.’

‘I really liked to play with the sand, I let it run trough my fingers en it reminded me to the beach.’

– Rame

 

4

 

De complete film/ the complete movie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: