Onderzoek naar participatie in Marres #2

Uitleg over dit onderzoek was al te lezen in een eerdere blogpost.

Read about the other research of Jole Martinenghi.

In deze post wil ik de resultaten van het onderzoek bespreken. Vanuit het boek The Participatory Museum[1] is er een lijst met criteria voor goede participatie opgesteld. Een aantal voorbeelden van criteria:

  • Participanten moeten persoonlijke vervulling kunnen halen uit hun participatie.
  • De culturele instelling moet duidelijk maken aan participanten dat hun deelname voor hen veel waard is.
  • Een participatieactiviteit moet een sociaal aspect in zich hebben.
  • Het participatietype moet passen bij de instelling.
  • De evaluatie van een participatieactiviteit moet adaptief zijn, en participanten moet aan de evaluatie kunnen participeren.

Om informatie te verkrijgen over dit project is Ilse van Lieshout geïnterviewd (hoofd educatie bij Marres), en zijn een aantal deelnemers geïnterviewd.

Deze lijst is langs het Dreaming Awake jongeren project gelegd. Hieruit bleek dat er al veel van de criteria-lijst terugkomt in de het project. Zo is het Dreaming Awake project een zeer sociaal project waarbij jongeren met verschillende culturele achtergronden met elkaar in aanraking komen. Ook waren er per zaterdag veel verschillende soorten activiteiten waardoor er voor iedereen wel wat wils bij zat. Tevens blijkt uit eerdere projecten dat met een aantal van de deelnemers een duurzame relatie wordt opgebouwd, wat een van de belangrijkste redenen om participatie te betrekken in een instelling.

[1] Nina Simon, The Participatory Museum, Santa Cruz: Museum 2.0, 2010, II.

Geïnteresseerd geraakt? Voor meer informatie of het gehele onderzoek mail naar educatie@marres.org.

One thought on “Onderzoek naar participatie in Marres #2”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: