Sensory Education

For English, Scroll down.

De visie van de educatieafdeling bij Marres is gebaseerd op het Training the Senses programma. Dit programma is ontwikkeld door Marres vanuit het idee dat we naast onze cognitieve vaardigheden ook iets kunnen leren met onze andere zintuigen: door ruiken, horen, proeven en voelen. Vaak verschaffen deze zintuigen informatie waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Door niet alleen maar gebruik te maken van tekstuele leermethodes is het ook bereikbaarder voor een grotere groep mensen, onafhankelijk van leeftijd of opleidingsniveau. Iedereen kan zijn zintuigen gebruiken en dit vergt een andere vorm van oefening en vaardigheden. Denk maar eens aan een chirurg, deze heeft vaak lang gestudeerd maar gebruikt tijdens zijn werk ook veel zijn tastzin. Het gebruik van de zintuigen wordt niet altijd op waarde geschat maar kan wel een nieuwe en memorabele ervaring brengen.

Hier bij educatie proberen we tevens zo veel mogelijk af te stappen van cognitieve manieren van leren en alles wat we ontwikkelen te baseren op zintuiglijk leren. Dit is nog niet altijd even simpel omdat we gewend zijn alles met tekst op te lossen, maar de programma’s die wij maken proberen onze bezoeker wat te laten ervaren aan de hand van hun zintuigen.

Ruth-Bernhard-72dpi-2160x1440

Our vision at the Education Department of Marres is based on our Training the Senses program. This program is made out of the idea that next to our cognitive skills we can also learn something from our senses: by smelling, hearing, tasting and feeling. Often these senses give us a lot information without us being fully aware. By not only using textual learning methods, our education is accesible to a bigger group of people. Age and level of education doesn’t matter if you use the senses because these need a different kind of training. Think of a surgeon who has to studie for a very long time but also needs his hands with proper sense of touch. The use of the senses is not always taken into value but can give a very memorable experience.

At the education department of Marres we try to make programs and project that are based on using the senses. This is not always easy because we are so used to writing everything down in words. But the programs we develop are trying to give our visitors an experience by using the senses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: