Dreaming Awake – over de tentoonstelling

For English, scroll down.

Het Dreaming Awake Jongeren Project gaat vooraf aan de nieuwe tentoonstelling bij Marres: ‘Dreaming Awake’. Deze tentoonstelling gaat over het regenwoud in het Amazonegebied, een bijzonder landschap wat zich aan je opdringt door zijn intensiteit. De bezoeker kan in Marres dit regenwoud beleven op allerlei verschillende manieren waarbij altijd de zintuigen worden aangesproken. De tentoonstelling is gemaakt door directeur Valentijn Byvanck samen met de Braziliaanse curator Luiza Mello en drie kunstenaars: Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané en Luiz Zerbini. In een aantal van de zalen wordt een regenwoud nagemaakt, wanneer men deze zalen betreedt zal zich een totaal nieuwe wereld aan hem ontvouwen. Tevens zal er een ‘soundscape’ te horen zijn, en Virtual Reality te beleven zijn. Behalve dat het regenwoud op deze verschillende manieren te ervaren valt, zullen de kunstenaars ook impliciet vragen stellen over de krachten van het regenwoud, zijn conditie en ecologische gevolgen.

De Franse kunstenares Dominique Gonzalez-Foerster maakt installaties (een soort landschappen) waarbij zij onder andere fragmenten gebruikt van haar reizen die zij op een nieuwe manier bij elkaar plaatst. Haar werk is vaak intiem en verstillend en geeft een link tussen het leven en de media.

Daniel Steegmann Mangrané is Catalaans maar werk in Brazilië. Hij maakt onder andere filmbeelden in het regenwoud en bijzondere gekleurde gordijnen bestaande uit aluminium kettinkjes. De relatie tussen cultuur en natuur speelt een belangrijke rol in zijn werk, hij probeert de oppositie hierin te doorbreken in zijn werk.

Luiz Zerbini is een Zuid-Amerikaanse kunstenaar die schilderingen, sculpturen en installaties maakt. In zijn werk zitten enerzijds herkenbare elementen uit de natuur of het stedelijk landschap, maar anderzijds ook abstracte elementen (onherkenbare elementen). In zijn schilderijen komen verschillende structuren terug wat het maakt tot een bond geheel.

Deze tentoonstelling is onderdeel van een serie immersieve tentoonstellingen waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Eerder in deze serie was Levi van Veluw, the Relativity of Matter in 2015-2016.

Meer weten over het jongerenproject wat hieraan vooraf gaat? Klik hier.

Wat doneren aan dit project? Klik hier. 

eb86ad85b7f2b56a6588a8da3ed0eb82f2f4f74110495a9314e2ded5eda4aa7d54

 

About the Exhibition

The Dreaming Awake jongeren project is the beginning of a future exhibition in March at Marres; ‘Dreaming Awake’. This exhibition is about the rainforrest in the Amazonearea in South America, a really special landscape that imposes upon you because of its intensity. In Marres the visitor can experience this landscape with all his senses. The exhibition is made by our director Valentijn Byvanck together with Brazilian curator Luiza Mello and three artists: Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané en Luiz Zerbini. In some spaces of Marres the rainforrest is going to be immitated, so if you enter these spaces it will feel like you enter a whole new world. There will also be soundscapes to hear en Virtual Reality. The artists in the exhibition will implicitly ask questions about de powers of the rainforrest, its condition and ecological consequences. 

The french artist Dominique Gonzalez-Foerster makes installations (a kind of landscapes) in which he uses fragments of his travels. Her work is intimate en silencing, and gives a link between live and media. 

Daniel Steegmann Mangrané is a Catalan artist but works in Brasil. Amongst other things he makes videos in the rainforrest and very special coloured curtain made out of little aluminium chains. De relationship between culture and nature is very important in his work, he tries to break trough the oppositions in these two.

Luiz Zerbini is a South American artist who makes paintings, sculptures and installations. His work contains recognizable elements from nature and urban landscape, but also abstract elements (unrecognizable). In his paintings he uses different structures.

The exhibition is part of a series of immersive exhibitions in which all the senses are used. Earlier in this series was Levi van Veluw, the Relativity of Matter in 2015-2016.

Do you want to know more about het Jongeren project?Click here

Do you want to donate to his project? Click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: