Ruimte voor creativiteit en samenwerken

Het afgelopen jaar heeft Marres educatie een aantal inspiratie lessen mogen geven die verbindend en vakoverstijgend zijn, met thema’s als robot, cultureel erfgoed, of ‘de gouden weken’.  Vanuit het Europees project SenseSquared werkt Marres educatie toe naar hoe een zintuiglijke en artistieke onderwijsbenadering kan bijdragen aan een duurzame samenleving en wereld. De inspiratie lessen sluiten dan ook aan bij het zintuiglijk ervaren en verbeelden van de waarneming. Met het doel om leerlingen in contact te brengen met elkaar door het doen (het handelen) en verbeelden.

Een mooi streven, maar hoe promoot je dit in een onderwijspraktijk die zich bij voorbaat al overbelast voelt en met name op rekenen en taal wil inspelen. Marres educatie ontwikkeld kleine interventies en voorbeelden om een creatief proces opgang te brengen. Om leerlingen en leerkrachten te stimuleren, om met simpele ingrepen, ruimte voor creatief denken en artistiek onderzoek mogelijk te maken. Zodat kennis niet alleen hoofdelijk is, maar juist het lichaam meeneemt.

De kunstenares Elise Verkoelen heeft een prachtige linosnede van de tuin van Marres gemaakt. Deze linosnede heeft Marres educatie (met toestemming van de kunstenares) vergoot tot posterformaat A0. Op een poster van zo een formaat kunnen leerlingen samen kijken, maar ook samen op kleuren, plakken, of wat dan ook in hun opkomt. Om het proces opgang te brengen kijken we naar het werk en teken leerlingen zichzelf op een laberstickervel en plakte zichzelf op de poster met de vraag ; ‘waar wil je in de poster zijn’.

Vervolgens konden de leerlingen met krijt naar elkaar toe tekenen. De leerkracht kon later de poster gebruiken om het proces verder vorm te geven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: