Onderzoek naar participatie in Marres

Read about the other research of Jole Martinenghi.

Dit jaar worden er verschillende onderzoeken gedaan bij Marres. Één daarvan is een onderzoek naar hoe Marres omgaat met participatie en dan wel in de definitie van Nina Simon. Simon heeft in 2010 haar boek The Participatory Museum gepubliceerd waarin zij uitlegt wat participatie als methode kan betekenen voor musea en hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. Een definitie die zij geeft: ‘I define a participatory cultural institution as a place where visitors can create, share, and connect with each other around content.’[1]

Omdat het zintuiglijke voor Marres zo’n groot onderdeel is in hun visie, waarmee onder andere bereikt moet worden dat de ervaringen van de tentoonstelling bij Marres voor een grote groep mensen toegankelijk is, lijkt participatie een toepasselijke manier om te verwerken in de omgang met het publiek van Marres. Bij participatie wordt het publiek, mogelijk in vergaande vorm, betrokken bij het instituut op allerlei vlakken. Dit kan gaan van beleid, tot keuze in tentoonstellingen, van het ontwikkelen van materiaal tot educatie en communicatieactiviteiten.

Om goed te kunnen onderzoek in hoeverre Marres hier nu gebruik van maakt en waar zij op dit gebied nog kunnen verbeteren heb ik onderzoek gedaan naar een recent project: Het Dreaming Awake jongerenproject. Ik heb de ideeën van Simon gelegd langs interviews met participanten en de coördinator van dit project (Ilse van Lieshout).

In een toekomstige blogpost bespreek ik de resultaten van dit onderzoek.

[1] Nina Simon, The Participatory Museum, Santa Cruz: Museum 2.0, 2010, II.

 

Challenge: Ferran Adrià

Als aanvulling op Training the Senses ontwikkelt Marres ‘challenges’, hiermee kan zelfstandig één van de zintuigen worden getraind.

Naar aanleiding van een eerdere tentoonstelling over chefkok Ferran Adrià werd de eerste ‘challenge’ ontwikkeld: een smaak ‘challenge’. Deze vind je hieronder.

Stap in de wereld van Ferran Adrià

De ‘challenge’ kan thuis of in de klas worden gedaan en je hebt er maar weinig voor nodig. Erg leuk en gemakkelijk om een keer uit te proberen dus!

Laat ons weten wat je ervaringen zijn: educatie@marres.org of via onze Facebook of Instagram.

 

 

 

Probeer ook de geurchallenge voor in de tuin!

 

 

Museumnacht Maastricht

Vrijdag de 13de was heel Maastricht vol van geluk/ongeluk, dit was namelijk het thema van Museumnacht Maastricht. Bij Marres was de tentoonstelling Dreaming Awake te bekijken, er te genieten van een rustgevende theetuin waar heerlijke kruidenthee werd geserveerd en verse falafel te eten van Marres Kitchen.

Toon je Talent, VMBO #2

Lees onze eerste post over dit project hier. 

Afgelopen en deze week brachten 5 klassen van het VMBO te Maastricht een bezoek aan Marres. De tentoonstelling Dreaming Awake zal een inspiratie vormen voor de leerlingen bij hun opdracht in de klas: het inrichten van een ruimte. Net zoals de kunstenaars in de tentoonstelling een ruimte met jungleplanten, een ‘virtual reality’-ruimte of een geluidsruimte (soundscape) hebben ingericht, gaan de leerlingen hun eigen ruimtes inrichten gebaseerd op hun eigen voorkeuren.

 

Zestig Duitse jongeren in Marres

For English scroll down.

In Duitsland doen jongeren na hun middelbare school vaak een tussenjaar waarin zij vrijwilligerswerk doen om zich meer te oriënteren op de mogelijkheden in het werkveld. Één zo’n groep jongeren heeft afgelopen donderdag Marres bezocht waar zij een rondleiding door de tentoonstelling en een workshop kregen van Annika Kappner.

Annika deed met de jongeren een oefening in de tuin die zou moeten helpen bewust de zintuigen te gebruiken. Vervolgens probeerden de jongeren met verf en potloden deze zintuiglijke ervaring op papier te krijgen.

Binnen bekeken jongeren de huidige tentoonstelling Dreaming Awake bestaande uit de installatie van Luiz Zerbini, het Virtual Reality werk en de film van Dominique Gonzalez-Foerster, en de soundscape van Daniel Steegmann Mangrané. De soundscape beluisterden zij door in duo’s door de lege ruimtes te lopen, één met de ogen open, één met de ogen dicht. Ze begeleidden zo elkaar door de ruimtes terwijl goed geconcentreerd kan worden op het geluid wat er te horen is.

 

 

Een aantal werken die zijn gemaakt bij de workshop van Annika.

In Germany young people often have a gap year in which they do voluntary work to find out about the posibilities in the working field. Last thursday one of these groups visited Marres, here they were mediated trough our recent exhibition and had a workshop by Annika Kappner. 

Annika’s workshop in the garden was bound to help the young people to be more aware of their senses. After that they tried to use the experience to make a painting or drawing.

Inside the youngster experienced the exhibition Dreaming Awake, containing the installation of Luiz Zerbini, the virtual reality work and the film of Dominique Gonzalez-Foerster, and the soundscape of Daniel Steegmann Mangrané. The soundscape was experienced in couples: they walked together trough the empty spaces, one with the eyes open en the partner with the eyes closed. This helped to really concentrate on the sounds in the spaces.

Toon je Talent VMBO #1

Afgelopen week is het Toon je Talent project van start gegaan, hierin maken de tweedejaars leerlingen van het VMBO Maastricht kennis met verschillende culturele instellingen in Maastricht, waaronder Marres. Het is een interdisciplinair project waar niet alleen de beeldende vakken aan bod komen, maar ook muziek dans en theater waarbinnen de leerlingen zelf een keuze maken wat ze willen doen. Het project laat zien hoe echte kunstenaars te werk gaan en geeft de VMBO-ers een kans zelf ook op deze manier iets te maken.

Vanuit Marres ondersteunen we de beelden lessen van een aantal klassen waarbij de leerlingen een ruimte gaan ontwerpen. Dit vanuit de huidige tentoonstelling Dreaming Awake waar kunstenaars op verschillende manieren ook een ruimte hebben ingericht bijvoorbeeld met regenwoudplanten of geluid. De leerlingen mogen echter zelf een keuze maken wat voor soort ruimte hen aanspreekt en gaan nadenken hoe zij deze ruimte kunnen realiseren. Uiteindelijk gaan we proberen om een aantal ruimtes in het echt in de school op ware grootte te maken. Natuurlijk brengen de leerlingen ook een bezoek aan Dreaming Awake in Marres.

Afgelopen woensdag en donderdag ontstonden al de eerste ontwerpen, van zonnige stranden, tot gameruimtes! De tent was mee om de leerlingen een idee te geven van de mogelijkheden.

 

Lees meer over Toon je Talent.

Traing the Senses: The Wild

Komende woensdag 21 maart om 19:00 krijgt ons Training the Senses programma een vervolg: een lezing en ervaring door Chris Fitch en Mattijs van de Port bij de de Brandweer. Aansluitend bij onze nieuwe tentoonstelling ‘Dreaming Awake’ verzorgen zij een aanzet tot nadenken over ‘de wildernis’, welke wij aan de ene kant proberen te temmen maar aan de andere kant nodig hebben om ons diepste verlangen naar het ongeremde en onvoorspelbare te stillen.

Wednesday the 21th of March at 7pm our Training the Senses program is heading a new chapter: a reading and experience by Chris Fitch and Mattijs van de Port, at ‘de Brandweer’. Accompanying our new exhibition ‘Dreaming Awake’ they give us a start in reflecting on the subject ‘the wild’. This ‘wild’ is a place we are trying to tame on one side, but we also need it to fullfill our deepest longings towards the oncontrolled and the unexpected. 

De publicatie bij Dreaming Awake/the publication from Dreaming Awake

 

Foto’s gemaakt in de tentoonstelling/Pictures made in the exhibition

 

Chris Fitch is geograaf, schrijver en verhalenverteller, geluidskunstenaar.

Mattijs van de Port is onder andere visueel antropoloog en is werkzaam bij beiden universiteiten van Amsterdam.

Chris Fitch is geographer, writer, storyteller and soundartist.

Mattijs van de Port is visual antrhopologist, and is working a both universities in Amsterdam.

Woensdag 21 maart, 19:00/Wednesday 21th of March, 7pm.

De Brandweer

Capucijnenstraat 21, Maastricht

Tickets (€5,00 regulier, €2,50 studenten)

FB-event

Dreaming Awake jongeren project #4

For english scroll down.

Deze zaterdag was de afsluiting van het project. We hebben samen de film van Marie van Vollenhoven gekeken, hierin was al onze input (dans, schilderij, woord, geluid) verwerkt tot één geheel. Ook zijn we met z’n alle de tentoonstelling in geweest.

The last saturday was de closure of the project. We watched the film made by Marie van vollen together. In this film all our material was put together (dance, painting, words en sounds). We’ve also visited the finished exhibition.

Een aantal reacties van de jongeren met screenshots van de film/Some reactions from the young people and screenshots from the film:

 

‘De tentoonstelling deed me denken aan de plantenkas die we vroeger thuis hadden. Ik realiseerde me daardoor dat ik die sfeer van toen eigenlijk heel erg mis.’

‘The exhibition made me think of the greenhouse we had at home when I was little. By this I realised that I really miss this.’

– Seda

 

1

 

‘Ik was me erg bewust van het geluid dat ontbrak in de expositie op de benedenverdieping. Daardoor was dit regenwoud heel anders als ik het me van thuis herinner.’

‘I was really aware of the fact that there was no sound in the exhibition downstairs. That is why this rainforrest was really different from the one I know from home.’

– Sofia Vargas

 

2

 

‘Mijn zintuigen werden gescheiden.’

‘My senses were seperated.’

– Sophia Abdi

 

3

 

‘Ik vond het fijn om met het zand te spelen, ik liet het door mijn handen glijden en dacht aan het strand.’

‘I really liked to play with the sand, I let it run trough my fingers en it reminded me to the beach.’

– Rame

 

4

 

De complete film/ the complete movie.

Dreaming Awake Jongeren project #3

Lees onze eerdere posts over dit project hier en hier. Bij beiden zijn nu ook filmpjes toegevoegd van het schilderen en het dansen!

Afgelopen zaterdag waren er weer drie workshops te volgen. We komen al steeds dichter bij het eindproduct! Voor een video van deze zaterdag, scroll naar beneden.

Read our posts about this project from before here and here. Both posts have now videos added where you can see how we painted and danced. 

Last saturday there were again three workshops. All the little parts we made are coming together more and more, to become one endproduct! For a video from this saterday, scroll down.

 

Workshop 1: Marie van Vollenhoven

Bij deze workshop werd er geoefend met het samenbrengen van eerder gemaakte beelden, geluid en kon hier overheen getekend worden. Hiervoor gebruikten we VJ-programma’s.

In this workshop we practised to bring our paintings and sounds together with a VJ-program. We could even draw over them.

This slideshow requires JavaScript.

 

Workshop 2: over de zintuigen/about the senses

In deze workshop gingen we opnieuw aan de slag om onze ruik, hoor en tastzin aan te wakkeren.

In this workshop we tried again to use our smelling, hearing and feeling sense more. 

 

Workshop 3: abstracte video’s van de tuin/abstract videos from the garden

Bij deze workshop maakten we in de tuin filmpjes van de planten en de natuur die later ook gebruikt kunnen worden in het eindproduct. Door de camera op een bepaalde manier te bewegen en van heel dichtbij te filmen werden de planten tot abstracte (onherkenbare) structuren.

This workshop we tried to film the plants and nature in the garden, these video’s are also used for the endproduct. By moving the camera in a certain way and filming from very close the plants became an abstract (unrecognisable) structure. 

 

Alle foto’s en filmpjes in deze blogpost zijn gemaakt door redacteuren van deze blog: Sterre, Marie, Sophia en Jolle. Daarnaast zijn sommige gemaakt door de andere jongeren tijdens the workshops.

All the photos en videos in this blogpost are made by the editors of this blog: Sterre, Marie, Sophia and Jolle. Some are also made by the participants during the workshops.