Dreaming Awake Jongeren project #3

Lees onze eerdere posts over dit project hier en hier. Bij beiden zijn nu ook filmpjes toegevoegd van het schilderen en het dansen!

Afgelopen zaterdag waren er weer drie workshops te volgen. We komen al steeds dichter bij het eindproduct! Voor een video van deze zaterdag, scroll naar beneden.

Read our posts about this project from before here and here. Both posts have now videos added where you can see how we painted and danced. 

Last saturday there were again three workshops. All the little parts we made are coming together more and more, to become one endproduct! For a video from this saterday, scroll down.

 

Workshop 1: Marie van Vollenhoven

Bij deze workshop werd er geoefend met het samenbrengen van eerder gemaakte beelden, geluid en kon hier overheen getekend worden. Hiervoor gebruikten we VJ-programma’s.

In this workshop we practised to bring our paintings and sounds together with a VJ-program. We could even draw over them.

This slideshow requires JavaScript.

 

Workshop 2: over de zintuigen/about the senses

In deze workshop gingen we opnieuw aan de slag om onze ruik, hoor en tastzin aan te wakkeren.

In this workshop we tried again to use our smelling, hearing and feeling sense more. 

 

Workshop 3: abstracte video’s van de tuin/abstract videos from the garden

Bij deze workshop maakten we in de tuin filmpjes van de planten en de natuur die later ook gebruikt kunnen worden in het eindproduct. Door de camera op een bepaalde manier te bewegen en van heel dichtbij te filmen werden de planten tot abstracte (onherkenbare) structuren.

This workshop we tried to film the plants and nature in the garden, these video’s are also used for the endproduct. By moving the camera in a certain way and filming from very close the plants became an abstract (unrecognisable) structure. 

 

Alle foto’s en filmpjes in deze blogpost zijn gemaakt door redacteuren van deze blog: Sterre, Marie, Sophia en Jolle. Daarnaast zijn sommige gemaakt door de andere jongeren tijdens the workshops.

All the photos en videos in this blogpost are made by the editors of this blog: Sterre, Marie, Sophia and Jolle. Some are also made by the participants during the workshops.

Dreaming Awake Jongeren Project #2

For english scroll down.

Lees hier Onze eerste blogpost over dit project.

Afgelopen zaterdag was er weer een bijeenkomst voor het Dreaming Awake Jongeren project. Vandaag kon er geschilderd worden, gedanst en met geluid en muziek gewerkt worden. Dit werd gedaan samen met jazzmuzikant Gabriella Jabir. Al deze onderdelen samen is weer verder gevorderd materiaal voor het eindresultaat: onze dreamscapes. Hieronder staat in het Engels de persoonlijke ervaring van Sophia, een van de deelnemers van het project.

We proberen nog steeds ons streefbedrag te halen voor de crowdfunding, help ons!

Read here our first blogpost about this project.

Last saturday we had another meeting for the Dreaming Awake Young Peoples project. This day we could paint, dance en work with sound and music. This last workshop was done by jazzmusician Gabriella Jabir. All these parts together are going to become the endresult: our dreamscapes.

This is the personal experience of one of the participants from the project, Sophia (17 yrs old): 

At the mention of a utopia, a different image springs to mind to every individual. The contrast of these differences becomes ever more notable when the individuals in question originate from all around the globe. The peer education program at the Marres House for Contemporary Culture has brought together a group of approximately 20 youngsters, including refugees, local Dutch high schoolers as well as international students from UWC Maastricht, in order to create a compromised dreamscape explorable through the senses. This past Saturday, the students explored the sense of sound perception with the jazz musician Gabriella Jabir. After having created a soundtrack, they associated it with the choreography which was conceived the previous week with the help of professional dancer Amanda.

We are still trying to reach our financial covering, help us!

Sensory Education

For English, Scroll down.

De visie van de educatieafdeling bij Marres is gebaseerd op het Training the Senses programma. Dit programma is ontwikkeld door Marres vanuit het idee dat we naast onze cognitieve vaardigheden ook iets kunnen leren met onze andere zintuigen: door ruiken, horen, proeven en voelen. Vaak verschaffen deze zintuigen informatie waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Door niet alleen maar gebruik te maken van tekstuele leermethodes is het ook bereikbaarder voor een grotere groep mensen, onafhankelijk van leeftijd of opleidingsniveau. Iedereen kan zijn zintuigen gebruiken en dit vergt een andere vorm van oefening en vaardigheden. Denk maar eens aan een chirurg, deze heeft vaak lang gestudeerd maar gebruikt tijdens zijn werk ook veel zijn tastzin. Het gebruik van de zintuigen wordt niet altijd op waarde geschat maar kan wel een nieuwe en memorabele ervaring brengen.

Hier bij educatie proberen we tevens zo veel mogelijk af te stappen van cognitieve manieren van leren en alles wat we ontwikkelen te baseren op zintuiglijk leren. Dit is nog niet altijd even simpel omdat we gewend zijn alles met tekst op te lossen, maar de programma’s die wij maken proberen onze bezoeker wat te laten ervaren aan de hand van hun zintuigen.

Ruth-Bernhard-72dpi-2160x1440

Our vision at the Education Department of Marres is based on our Training the Senses program. This program is made out of the idea that next to our cognitive skills we can also learn something from our senses: by smelling, hearing, tasting and feeling. Often these senses give us a lot information without us being fully aware. By not only using textual learning methods, our education is accesible to a bigger group of people. Age and level of education doesn’t matter if you use the senses because these need a different kind of training. Think of a surgeon who has to studie for a very long time but also needs his hands with proper sense of touch. The use of the senses is not always taken into value but can give a very memorable experience.

At the education department of Marres we try to make programs and project that are based on using the senses. This is not always easy because we are so used to writing everything down in words. But the programs we develop are trying to give our visitors an experience by using the senses.

Dreaming Awake – over de tentoonstelling

For English, scroll down.

Het Dreaming Awake Jongeren Project gaat vooraf aan de nieuwe tentoonstelling bij Marres: ‘Dreaming Awake’. Deze tentoonstelling gaat over het regenwoud in het Amazonegebied, een bijzonder landschap wat zich aan je opdringt door zijn intensiteit. De bezoeker kan in Marres dit regenwoud beleven op allerlei verschillende manieren waarbij altijd de zintuigen worden aangesproken. De tentoonstelling is gemaakt door directeur Valentijn Byvanck samen met de Braziliaanse curator Luiza Mello en drie kunstenaars: Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané en Luiz Zerbini. In een aantal van de zalen wordt een regenwoud nagemaakt, wanneer men deze zalen betreedt zal zich een totaal nieuwe wereld aan hem ontvouwen. Tevens zal er een ‘soundscape’ te horen zijn, en Virtual Reality te beleven zijn. Behalve dat het regenwoud op deze verschillende manieren te ervaren valt, zullen de kunstenaars ook impliciet vragen stellen over de krachten van het regenwoud, zijn conditie en ecologische gevolgen.

De Franse kunstenares Dominique Gonzalez-Foerster maakt installaties (een soort landschappen) waarbij zij onder andere fragmenten gebruikt van haar reizen die zij op een nieuwe manier bij elkaar plaatst. Haar werk is vaak intiem en verstillend en geeft een link tussen het leven en de media.

Daniel Steegmann Mangrané is Catalaans maar werk in Brazilië. Hij maakt onder andere filmbeelden in het regenwoud en bijzondere gekleurde gordijnen bestaande uit aluminium kettinkjes. De relatie tussen cultuur en natuur speelt een belangrijke rol in zijn werk, hij probeert de oppositie hierin te doorbreken in zijn werk.

Luiz Zerbini is een Zuid-Amerikaanse kunstenaar die schilderingen, sculpturen en installaties maakt. In zijn werk zitten enerzijds herkenbare elementen uit de natuur of het stedelijk landschap, maar anderzijds ook abstracte elementen (onherkenbare elementen). In zijn schilderijen komen verschillende structuren terug wat het maakt tot een bond geheel.

Deze tentoonstelling is onderdeel van een serie immersieve tentoonstellingen waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Eerder in deze serie was Levi van Veluw, the Relativity of Matter in 2015-2016.

Meer weten over het jongerenproject wat hieraan vooraf gaat? Klik hier.

Wat doneren aan dit project? Klik hier. 

eb86ad85b7f2b56a6588a8da3ed0eb82f2f4f74110495a9314e2ded5eda4aa7d54

 

About the Exhibition

The Dreaming Awake jongeren project is the beginning of a future exhibition in March at Marres; ‘Dreaming Awake’. This exhibition is about the rainforrest in the Amazonearea in South America, a really special landscape that imposes upon you because of its intensity. In Marres the visitor can experience this landscape with all his senses. The exhibition is made by our director Valentijn Byvanck together with Brazilian curator Luiza Mello and three artists: Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané en Luiz Zerbini. In some spaces of Marres the rainforrest is going to be immitated, so if you enter these spaces it will feel like you enter a whole new world. There will also be soundscapes to hear en Virtual Reality. The artists in the exhibition will implicitly ask questions about de powers of the rainforrest, its condition and ecological consequences. 

The french artist Dominique Gonzalez-Foerster makes installations (a kind of landscapes) in which he uses fragments of his travels. Her work is intimate en silencing, and gives a link between live and media. 

Daniel Steegmann Mangrané is a Catalan artist but works in Brasil. Amongst other things he makes videos in the rainforrest and very special coloured curtain made out of little aluminium chains. De relationship between culture and nature is very important in his work, he tries to break trough the oppositions in these two.

Luiz Zerbini is a South American artist who makes paintings, sculptures and installations. His work contains recognizable elements from nature and urban landscape, but also abstract elements (unrecognizable). In his paintings he uses different structures.

The exhibition is part of a series of immersive exhibitions in which all the senses are used. Earlier in this series was Levi van Veluw, the Relativity of Matter in 2015-2016.

Do you want to know more about het Jongeren project?Click here

Do you want to donate to his project? Click here

Dreaming Awake Jongeren Project

English version below.

Sinds 20 januari zijn we bij Marres van start gegaan met het Dreaming Awake Jongeren Project. Elke zaterdag komen jongeren van verschillende middelbare scholen en asielzoekerscentra in Maastricht bij elkaar om met behulp van professionele kunstenaars, dansers en muzikanten hun eigen droomlandschap tot leven te brengen. Later zullen zij het eindproduct van deze samenwerking op hun eigen scholen presenteren.

De afgelopen drie zaterdagen hebben we kennis gemaakt en zijn we aan de slag gegaan met de eerste ideeën. Zo staan er al abstracte kleurrijke droomlandschappen op papier, maar is er ook gewerkt aan beweging en er zijn geluiden opgenomen. Hoe verbeeld je de woestijn of de zee in een beweging? Aan het eind moet alles samenkomen tot een persoonlijke ‘dreamscape’. Hiervoor is het belangrijke dat de zintuigen gebruikt worden in de verbeelding van die droomlandschappen.

Dit jongerenproject gaat vooraf aan de tentoonstelling Dreaming Awake te zien in Marres vanaf 10 maart 2018. Hierbij wordt Marres omgetoverd tot regenwoud, maar zullen ook kunstwerken te zien zijn met Virtual Reality’s en Soundscapes. Hierover later meer op deze blog.

Wil jij helpen dit project te financieren? Graag! Natuurlijk krijg je er ook wat voor terug.

The 20th of January we started with the Dreaming Awake Young Peoples project at Marres. Every Saturday students of different high schools and refugee centers come together to make their dreamlandscapes come alive, helped by professional artists, dancers and musicians. This will form an endproduct that these students will present to their classmates al their schools. 

The last three saterdays we started by getting to know eachother and forming the first ideas. The students already developed some abstract colorfoul landscapes by painting. They also tried to find movements and sounds that corresponded with their dreamlandscapes. How to represent a desert or sea in a movement? To make these dreamlandscapes into full experiences, the students try to use and stimulate all the senses. 

This Young People Project is the beginning of upcoming exhibition ‘Dreaming Awake’ in Marres, March 10, 2018. In this exhibition Marres will be turned into a full rainforest and there will be Soundscapes and Virtual Reality.

Do you want to help financing this project? Yes please! And you also get something in return of course.

2017 – Educatieproject tijdens The Materiality of the Invisible

The Materiality of the Invisible was een tentoonstelling over archeologie in samenwerking met Bureau Europa en de Jan van Eyck. Jongeren van het United World College en IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) werkten zes weken samen met kunstenaar Giuseppe Licari.

“Hoe voelen stenen aan en welke verschillende soorten zijn er?”, naar aanleiding van deze vragen maakten zij verschillende tekeningen. Deze werden vervolgens in het print lab van de Van Eyck Academie tot kunstposters gedrukt.