Eye-I: op naar de première!

Zaterdag 6 april: alweer de laatste dag waarop de complete groep van het jongerenproject bij elkaar komt om samen te werken.
De middag begint met een korte presentatie van Manuel, waarin hij laat zien hoe hij alle persoonlijke input van de jongeren tot nu toe technisch verwerkt heeft in een digitale omgeving. De jongeren zijn enthousiast over het resultaat en hebben heel duidelijke ideeën over wat ze nog willen aanvullen of aanpassen.

De rest van de middag wordt de laatste hand gelegd aan foto’s van ogen, nieuwe tekeningen en worden samen met Dagmar audiobestanden gemaakt met persoonlijke verhalen. Er is voortdurend overleg met Manuel over de content. Niet alleen over technische (on)mogelijkheden, maar ook over inhoud en vormgeving wordt nagedacht en gediscussieerd.

De middag wordt afgesloten met een rondvraag over hoe de jongeren nu precies verder willen. Hoe wordt het platform bij anderen onder de aandacht gebracht? Er worden mailadressen uitgewisseld en concrete afspraken gemaakt over presentaties op scholen. Er wordt gepraat over een mobiele versie van het platform, zodat het gemakkelijker te delen zal zijn. En last but not least: er zal een optie komen waarmee andere jongeren ook hun verhaal kunnen uploaden, zodat het platform kan blijven groeien.

Voor wie nu toch wel héél benieuwd is naar hoe dat platform er nu precies uitziet en wat er al op te vinden is: aanstaande vrijdag gaat ‘Eye-I’ tijdens Museumnacht officieel live.
Een deel van de jongeren zal bij de presentatie in Marres aanwezig zijn en graag vertellen over de ervaring van het maakproces de afgelopen weken.

We heten jullie van harte welkom om samen met ons ‘Eye-I’ de wijde wereld in te sturen!

This slideshow requires JavaScript.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun van:
Stichting Kannunik Salden, de St. Clemensstichting en het Fonds voor Cultuurparticipatie/Jij maakt het mee.

           

Jongerenproject Eye-I (voorheen: Floor is Lava)

30 maart: week vijf van het jongerenproject.

Afgelopen week kregen de ideeën meer vaste vorm: er wordt inmiddels concreet gewerkt aan een online platform.

Deze middag wordt gestart met een uitwisseling van verhalen, gebaseerd op objecten die de jongeren bij zich dragen of uitkiezen uit een doosje-met-dingen. De vraag is: welk verhaal wil jij graag vertellen en hoe gaan we dat samen vormgeven? De jongeren gaan in tweetallen zitten, waarbij zij als gesprekspartner iemand kiezen die ze niet al kennen van eigen school of instelling. Elk vertelt zijn of haar verhaal aan de ander, vervolgens zoeken de jongeren naar wat het is dat deze twee verhalen verbindt. Dit kan zowel een concreet element zijn als een emotie.
Na het werken in tweetallen, worden de verhalen en de gevonden overeenkomsten gedeeld met de hele groep. Met de inspiratie die tijdens de gesprekken is opgedaan, gaat ieder voor zich aan de slag met het maken of verzamelen van beeldmateriaal bij zijn of haar verhaal. Dit doet elke jongere op de manier die hem/haar het beste ligt. De een gaat tekenen, de ander struint op telefoon of tablet door eigen foto’s en films, de volgende maakt een collage.

Naar aanleiding van het besluit om de ogen prominent te gebruiken op het online platform, is vandaag een kleine fotostudio neergezet. Tussen de bedrijven door wordt van iedereen die dat wil, een nieuwe oogfoto gemaakt.
Intussen heeft Manuel het druk met het beantwoorden van vragen en verwerken van verzoeken die hij waar mogelijk ter plekke verwerkt. Door de vlotte samenwerking is er aan het eind van de middag al voldoende materiaal voor een eerste preview. We zien een startscherm met ogen die ons aankijken, de kleur verandert zodra je er met de muis overheen gaat. Als het oog van een jongere wordt aangeklikt, komt het (beeld)materiaal van die persoon tevoorschijn. De eerste concrete beelden van het platform worden enthousiast ontvangen en geven extra houvast. De komende week zullen de jongeren thuis of op school verder gaan met verzamelen van materiaal, zodat we de laatste bijeenkomst kunnen besteden aan het selecteren en organiseren van alle input.

Naast de beelden gaan we volgende week ook met audio aan de slag: wie dat wil maakt samen met Dagmar een geluidsopname van zijn of haar verhaal.
De nieuwe content zal aan het platform toegevoegd worden en dan…
Dat bespreken we volgende week. En natuurlijk houden we jullie op de hoogte!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun van:
Stichting Kannunik Salden, de St. Clemensstichting en het Fonds voor Cultuurparticipatie/Jij maakt het mee.

           

Toon je Talent: bezoek VMBO Maastricht

Vandaag bracht een klas van VMBO Maastricht vanuit het programma van Toon je Talent een bezoek aan The Floor is Lava. Er was een introductie in de tuin van Marres, waarbij uitleg gegeven werd over hoe in de tentoonstelling verbeeld wordt hoe we elke dag verschillende rollen spelen in verschillende situaties. Thuis op de bank gedraag je je anders dan als je op school of aan het werken bent. En weer anders dan wanneer je met je familie aan tafel zit, of met je vrienden bij MacDonalds.
Vervolgens gingen we de tentoonstelling in, waarbij de daken van de benedenverdieping gebruikt werden als toneelvloer: een dak is ook een plaats vanwaar je de wereld kunt toespreken. Als teksten waren er quotes uit verschillende populaire films en series, zoals The Vampire Diaries en Avengers: Infinity War.
Bijna alle leerlingen droegen een kleine scène voor, twee leerlingen wilden hun act zelfs een keer overdoen en lieten hun toneeltalent aan de hele klas zien.
Nadat de leerlingen zelf even acteur waren geweest, werd op de bovenverdieping, zittend tussen de sculpturen ‘The Thief’ bekeken en besproken: al met al weer een vol en tof uur met actieve en betrokken leerlingen!

En niet te vergeten: complimenten aan de klas! De suppoost van Marres kwam na afloop speciaal melden dat ze onder de indruk was, van hoe de klas zich gedroeg maar ook van de voordrachten van de leerlingen: ‘Zulke klassen wil ik elke dag wel over de vloer hebben!’
Daar sluit de afdeling educatie zich van harte bij aan 🙂

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

Jongerenproject loopt super!

Het jongerenproject loopt inmiddels als een trein. Nu de tentoonstelling van Sander Breure en Witte van Hulzen te beleven is, krijgen de jongeren weer heel nieuwe inspiratie. De sfeer is goed; de jongeren werken enthousiast samen en leren veel over elkaar en verschillende (culturele) achtergronden. Wederzijds begrip groeit, samen met het gezamenlijke werk waarmee iedereen op zijn of haar eigen manier bezig is. Het is mooi om te zien hoe iedereen een eigen invalshoek en kwaliteiten heeft en hoe dit door de anderen wordt opgepikt en benut. Waar nodig sturen de vakprofessionals bij, buiten dat leveren zij de kennis en kunde om de mooie ideeën in de praktijk te brengen.

De werktitel was ‘The Floor is Lava’, inmiddels hebben de jongeren besloten dat het eindwerk ‘Eye/I’ gaat heten. Dit idee ontstond naar aanleiding van een tekening van een oog, waar op werd ingehaakt door iedereen. Het idee van een ‘alziend oog’, blijkt in alle culturen bekend en dus universeel te zijn. Daar wordt nu mee verder gewerkt. Naast kleimaskers met aangedikte gezichtsuitdrukkingen, werden foto’s gemakt van de ogen van bijna alle deelnemers. Deze foto’s zullen samen gebruikt worden in het eindwerk. Samen met een programmeur wordt gewerkt aan een online-format waarmee de jongeren hun identiteit en verhaal kunnen delen, zowel afzonderlijk als samen.

Wordt vervolgd!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun van:
Stichting Kannunik Salden, de St. Clemensstichting en het Fonds voor Cultuurparticipatie/Jij maakt het mee.

           

 

Projectdag Porta Mosana College

27 februari: de stralendste februaridag ooit en projectdag voor een kleine 130 leerlingen van het Porta Mosana College in Maastricht.

In samenwerking met Lumière en Bureau Europa maakten we een gevarieerd programma voor deze dag. De leerlingen werden in vier groepen verdeeld, en kwamen per locatie ongeveer vijf kwartier op bezoek voor een kennismaking en workshops, films of een rondleiding. Bij Marres werden de workshops gekoppeld aan de aankomende tentoonstelling The Floor is Lava, waarin lichaamstaal (die natuurlijk ook cultureel bepaald is) een grote rol speelt. Er werden oefeningen in observeren gedaan, gevolgd door experimenten met kleine/alledaagse gebaren en voorwerpen die een verhaal kunnen vertellen.

Wat verandert er aan je uitstraling als je een champagneglas of juist een bierpul vasthoudt? Zet een petje of hoodie op, en dan een keurige hoed. Wat gebeurt er dan? Sta of loop je anders? Wat straal je daarmee met je houding uit naar anderen?
Eet je een frietje van de MacDonalds anders dan een deftig vijfgangenmenu? Hoe dan? De leerlingen gingen vervolgens met attributen aan de slag om een klein verhaal in scene te zetten voor een foto.
Dankzij het schitterende weer konden we in de tuin werken waar de zon behalve de eerste bloemen, een aantal kikkers wakker gestreeld had. De kikkers trokken veel aandacht, maar niemand wilde er een oppakken om te kussen voor een foto.
‘Nee hoor mevrouw, ik hoef geen prins..’ 

Een selectie uit de fraaie tafereeltjes die gefotografeerd werden:

This slideshow requires JavaScript.

 

Jongerenproject ‘The Floor is Lava’

Zaterdag 23 februari was het zo ver: de jongeren die mee gaan werken aan The Floor is Lava kwamen voor het eerst bij elkaar. De stagiairs van het United World College kregen de taak om een kennismakingsopdracht te bedenken voor deze eerste ontmoeting. Geen heel eenvoudige taak: de opdracht moest langs eventuele taalbarrières gaan, omdat niet iedereen in de groep Nederlands of Engels spreekt. Daarnaast was het vooral voor de jongeren uit het AZC van belang dat zij zich net zo op hun gemak zouden voelen als de jongeren die Marres al langer kennen. Deze jongeren hebben hun maatschappelijke of beroepsoriënterende stage bij Marres gelopen en voelen zich bij ons zo thuis dat ze zich spontaan hebben aangemeld voor dit project. En wij zijn blij dat ze er weer zijn 🙂

De scholieren van het UWC weten natuurlijk heel goed hoe het is om ver van huis te zijn en misschien weinig familie in de buurt te hebben en ze zijn gewend om met medestudenten uit alle windrichtingen samen te werken.
Wij hadden dan ook redenen genoeg om alle vertrouwen te hebben in hun inbreng, ook dankzij hun enthousiaste inzet het afgelopen half jaar.
Na zaterdag kunnen we gerust zeggen dat we apentrots zijn op deze groep jongvolwassenen: de opdrachten die ze voorbereid hadden waren superleuk, goed doordacht en werden helder uitgelegd aan de anderen. Het duurde dan ook niet lang voor iedereen vrolijk en ontspannen meedeed, de sfeer was aanstekelijk warm en open.
Zowel de oude bekenden als de nieuwelingen kwamen al snel met eigen input en met zoveel verschillende (culturele) invalshoeken kan het niet anders of dit jongerenproject gaat prachtig worden.

Wij kijken enorm uit naar het vervolg en houden jullie op de hoogte!

En…. we zijn nog heel blij met stemmen: bij voldoende stemmen kunnen we deze gemotiveerde jongeren nog beter faciliteren bij het uitvoeren van hun mooie ideeën.
Wil je helpen?
Ga naar onze stempagina en weet dat onze dank groot is!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun van:
Stichting Kannunik Salden, de St. Clemensstichting en het Fonds voor Cultuurparticipatie/Jij maakt het mee.

           

 

 

 

Kommetje Kunst

Ook dit jaar deed Marres natuurlijk weer mee aan KommetjeKunst. 

Leerlingen onderbouw van diverse middelbare scholen maken een paar dagen lang kennis met verschillende culturele instellingen, elke groep gaat een dag op pad om vijf instellingen een bezoek te brengen. Tijdens dat bezoek valt er natuurlijk van alles te zien, horen en doen. Dit jaar werden er bij Marres naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Superstition’, stillevens en Japanse gedichten (tanka’s) gemaakt.

Zoals je ziet werd er na de inleiding heel geconcentreerd gewerkt!
Klik HIER voor een selectie uit de gemaakte gedichten.

This slideshow requires JavaScript.